Gå til sidens indhold

Højesteret

17 dec 2020

Højesteret

Skønserklæringer udarbejdet under en anden sag blev tilladt fremlagt

Skønserklæringer, der var udarbejdet under en sag mod en anden modpart, blev anset for ensidigt indhentede erklæringer og tilladt fremlagt

Sag BS-25526/2020-HJR

Kendelse afsagt den 16. december 2020

A
mod
TH Group ApS

A havde som underentreprenør udført arbejder for TH Group ApS, der var hovedentreprenør på et byggeprojekt. TH Group gjorde gældende, at arbejderne var mangelfulde.

Under en tidligere sag mellem TH Group og projektets bygherre blev der afholdt syn og skøn og udarbejdet en skønserklæring og en supplerende skønserklæring. TH Group ønskede disse erklæringer fremlagt under sagen mod A.

Det var ubestridt, at skønserklæringerne var indhentet uden A’s medvirken, ligesom A hverken havde været adciteret eller procestilvarslet i sagen mod bygherren.

Højesteret udtalte, at spørgsmålet om, hvorvidt skønserklæringerne skulle tillades fremlagt, skulle behandles efter reglerne om ensidigt indhentede erklæringer i retsplejelovens § 341 a. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at fravige bestemmelsens udgangspunkt om, at sådanne erklæringer tillades fremlagt. Højesteret lagde i den forbindelse til grund, at A havde mulighed for at stille spørgsmål til den skønsmand, der havde afgivet erklæringerne.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 25526/2020-HJR (pdf)