Gå til sidens indhold

Højesteret

21 dec 2020

Højesteret

T idømt fængsel i 7 år for økonomisk kriminalitet

T idømt fængsel i 7 år for økonomisk kriminalitet for et samlet beløb på ca. 635 mio. kr.

Sag 56/2020
Dom afsagt den 21. december 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i landsretten fundet skyldig i bedrageri med hensyn til ca. 562 mio. kr., dokumentfalsk, mandatsvig med hensyn til ca. 55 mio. kr., skyldnersvig og forsøg herpå med hensyn til ca. 3,3 mio. kr. og momssvig med hensyn til ca. 15. mio. kr. Straffen blev fastsat til fængsel i 7 år. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på 15.275.000 kr., ligesom der skete konfiskation og rettighedsfrakendelse vedrørende deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Sagen angik fastsættelsen af frihedsstraffen.

Højesteret fandt, at straffen, som var en tillægsstraf til nogle overtrædelser af færdselsloven, var passende fastsat til fængsel i 7 år. Højesteret lagde herved navnlig vægt på lovovertrædelsernes karakter og grovhed, herunder beløbenes størrelse, T’s centrale rolle i kriminaliteten, som var planlagt og systematisk, og at T havde beriget sig selv med et stort millionbeløb. Der forelå heroverfor ikke omstændigheder, som kunne føre til en mildere fængselsstraf.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 56/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 56/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 56/2020 (pdf)