Gå til sidens indhold

Højesteret

03 apr 2020

Højesteret

Betingelser for varetægtsfængsling opfyldt

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en udlænding var opfyldt

Sag 110/2019
Kendelse afsagt 3. april 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik, om der den 24. juni 2019 var grundlag for fortsat at varetægtsfængsle T i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1.

T blev i oktober 2015 idømt 30 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens § 276 og udvist med et indrejseforbud gældende i 6 år. Efter dommen var T varetægtsfængslet i ca. 9 måneder. Kort tid efter løsladelsen blev T efterlyst, idet han udeblev fra sin meldepligt i Center Sandholm. På tidspunktet for landsrettens kendelse den 24. juni 2019 havde T været varetægtsfængslet siden august 2018, hvor han var blevet anholdt af politiet.

Højesteret lagde til grund, at T ikke havde ønsket at medvirke til udsendelsen, herunder give politiet de nødvendige, korrekte oplysninger til brug for udstedelse af et rejsedokument. Efter oplysningerne om politiets bestræbelser på at få T udsendt tiltrådte Højesteret, at der ikke den 24. juni 2019 var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der ikke længere var reel udsigt til, at det inden for nærmere fremtid ville være muligt at udsende T, og at betingelserne for varetægtsfængsling i medfør af udlændingelovens
§ 35, stk. 1, nr. 1, fortsat var opfyldt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 110/2019 (pdf)