Gå til sidens indhold

Højesteret

15 apr 2020

Højesteret

Fortsat varetægtsfængsling under behandling af ankesag

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en tiltalt, der i landsretten var dømt for bl.a. ulovlig våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder, var opfyldt

Sag 18/2020
Kendelse afsagt den 15. april 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik, om der var grundlag for varetægtsfængsling af en tiltalt under Højesterets behandling af en ankesag, hvor tiltalte i landsretten bl.a. var fundet skyldig i på sin moders bopæl under skærpende om­stæn­digheder at have besiddet en pistol med tilhørende to magasiner isat fem patroner.

Højesteret fandt, at hensynet til retshåndhævelsen efter krimina­li­te­tens karakter og grov­hed gjorde det på­­krævet, at tiltalte fortsat var varetægtsfængslet. Varetægtsfængslingens øjemed kunne ikke opnås ved mindre indgribende foran­stalt­ninger, herunder ved meldepligt til politiet.

Selv om tiltalte havde været frihedsberøvet siden den 27. februar 2019, fandtes fortsat varetægts­fængsling under hensyn til den straf, han kunne forventes idømt, ikke at være i strid med de proportio­nali­tets­hen­syn, der er nævnt i retsplejelovens § 762, stk. 3. Herefter, og da proportionalitetshensyn ikke i øvrigt talte imod fortsat varetægtsfængsling, bestemte Højesteret, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet.

Læs hele kendelsen i sag 18/2020 (pdf)