Gå til sidens indhold

Højesteret

03 apr 2020

Højesteret

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven

Betingelserne for varetægtsfængsling efter udlændingeloven var opfyldt

Sag 122/2019
Kendelse afsagt den 3. april 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T havde siden 2009 opholdt sig på tålt ophold i Danmark. Han blev senest i 2018 pålagt daglig meldepligt hos politiet. I juni 2019 blev han anholdt og sigtet for at have overtrådt sin meldepligt ved 15 gange at have undladt at overholde den daglige meldepligt hos politiet. Han blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør, hvor byretten bestemte, at han skulle løslades, idet byretten ikke fandt, at betingelserne for at varetægtsfængsle T efter udlændingeloven var opfyldt. Landsretten fandt derimod, at betingelserne for varetægtsfængsling var opfyldt.

Sagen angik, om betingelserne for at varetægtsfængsle T i medfør af udlændingeloven var opfyldt.

Højesteret fandt, at der var begrundet mistanke om, at T gentagne gange havde overtrådt sin meldepligt, og at det ikke var i strid med proportionalitetsprincippet at varetægtsfængsle T som sket. Højesteret fandt endvidere, at landsretten ikke havde det fornødne klare grundlag for at fastslå, at den pålagte meldepligt var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

På denne baggrund fandt Højesteret, at betingelserne for varetægtsfængsling efter udlændingeloven var opfyldt, og Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 122/2019 (pdf)