Gå til sidens indhold

Højesteret

03 apr 2020

Højesteret

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven

Betingelserne for varetægtsfængsling efter udlændingeloven var opfyldt

Sag 126/2019
Kendelse afsagt den 3. april 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T havde siden 2010 opholdt sig på tålt ophold i Danmark. Han blev senest i 2018 pålagt daglig meldepligt hos politiet. I juni 2019 blev han anholdt og sigtet for at have overtrådt sin meldepligt ved 15 gange at have undladt at overholde den daglige meldepligt hos politiet. Han blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør, hvor byretten bestemte, at han skulle løslades, idet byretten ikke fandt, at betingelserne for at varetægtsfængsle T efter udlændingeloven var opfyldt. Landsretten fandt derimod, at betingelserne for varetægtsfængsling var opfyldt.

Sagen angik, om betingelserne for at varetægtsfængsle T i medfør af udlændingeloven var opfyldt.

Højesteret fandt, at der var begrundet mistanke om, at T gentagne gange havde overtrådt sin meldepligt, og at det ikke var i strid med proportionalitetsprincippet at varetægtsfængsle T som sket. Højesteret fandt endvidere, at landsretten ikke havde det fornødne klare grundlag for at fastslå, at den pålagte meldepligt var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, eller at afgørelsen om meldepligt led af sådanne mangler, at den måtte anses som en ugyldig forvaltningsakt.

På denne baggrund fandt Højesteret, at betingelserne for varetægtsfængsling efter udlændingeloven var opfyldt, og Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 126/2019 (pdf)