Gå til sidens indhold

Højesteret

31 aug 2020

Højesteret

Beslutning om afskedigelse under barselsorlov

Anset for godtgjort, at afskedigelse hverken helt eller delvist var begrundet i graviditet eller barselsorlov

Sag BS-45332/2019-HJR
Dom afsagt den 31. august 2020

Dansk Erhverv som mandatar for X-klinik A/S
mod
Danske Fysioterapeuter som mandatar for A

A blev uddannet som fysioterapeut i januar 2015 og i april 2015 ansat på X-klinik A/S. Hun blev i forbindelse med sin graviditet sygemeldt i september 2015 og indtil fødslen, hvorefter hun var på barselsorlov. Hun vendte tilbage til sit arbejde i oktober 2016, men blev senere i samme måned afskediget.

Sagen angik, om afskedigelsen af A var i strid med ligebehandlingsloven, således at hun havde krav på godtgørelse. Det var efter reglerne X-klinik, der skulle godtgøre, at afskedigelsen ikke var begrundet i A’s graviditet eller barselsorlov.

Højesteret lagde til grund, at en nedgang i antallet af patienter nødvendiggjorde en reduktion i antallet af fysioterapeuter på klinikken. Højesteret lagde endvidere til grund, at der intet var at udsætte på A’s faglige eller personlige kvalifikationer, og der skulle ses bort fra, at hun under sit fravær på grund af graviditet og barsel ikke havde kunnet opbygge yderligere erhvervserfaring og gennemføre videreuddannelse mv. Uanset dette fandt Højesteret, at de tre øvrige relevante medarbejdere i klinikken med hensyn til erhvervserfaring og videreuddannelse mv. adskilte sig markant fra A. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt fandt Højesteret, at det måtte anses for godtgjort, at afskedigelsen af A hverken helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet eller barselsorlov.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-45332/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-45332/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-45332/2019-HJR (pdf)