Gå til sidens indhold

Højesteret

12 aug 2020

Højesteret

Om domstolsprøvelse af genindlæggelse

Ikke adgang til domstolsprøvelse af beslutning om genindlæggelse i henhold til dom til behandling på psykiatrisk afdeling

Sag 101/2019
Kendelse afsagt den 12. august 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i 2013 dømt til at undergive sig behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse. T blev i juni og september 2018 genindlagt på psykiatrisk afdeling på baggrund af behandlingsdommen. Sagen angik for Højesteret, om der efter straffelovens § 72, stk. 2, var adgang til domstolsprøvelse af beslutningerne om at genindlægge T.

Højesteret fastslog, at straffelovens § 72, stk. 2, ikke omfatter en situation som den foreliggende, hvor der er truffet beslutning om genindlæggelse i henhold til en behandlingsdom. Der var ikke grundlag for at antage, at dette resultat vil være i strid med artikel 5, stk. 4, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 101/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 101/2019 (pdf)