Gå til sidens indhold

Højesteret

28 aug 2020

Højesteret

Retsplejelovens § 389 a

Skifterettens afgørelse om udpegning af kurator er ikke omfattet af kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

Sag 186/2019
Kendelse afsagt den 28. august 2020

Møllehegnet Holding A/S
og
KPR Towers A/S
mod
LÅT 1 Holding ApS under konkurs (tidligere KPR Towers Holding ApS)

Sagen angik, om skifterettens afgørelse om udpegning af kurator er omfattet af retsplejelovens § 389 a, hvorefter kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Højesteret fandt, at den proces, der er mellem skifterettens afsigelse af konkursdekret og skifterettens stadfæstelse af kurators udkast til regnskab og udlodning, ikke generelt kan sidestilles med en sag, hvor der efter en hovedforhandling skal træffes afgørelse. Der kan under en konkursbehandling opstå særskilte tvister, hvor der skal træffes afgørelse efter en hovedforhandling, f.eks. i fordringsprøvelsessager, men afgørelsen om udpegning af kurator indgår ikke i en sådan særskilt tvist, hvor der efter en hovedforhandling skal træffes afgørelse.

Højesteret fandt herefter, at udpegningen af kurator ikke kan anses for sket under en hovedforhandling eller under dennes forberedelse som nævnt i retsplejelovens § 389 a. Afgørelsen kunne derfor kæres til landsretten uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 186/2019 (pdf)