Gå til sidens indhold

Højesteret

27 jan 2021

Højesteret

Hjemvisning til Skattestyrelsen

Sag hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet ansættelse af bl.a. aktieavance

Sag 12/2019
Dom afsagt den 27. januar 2021

A
mod
Skatteministeriet

A købte i 2005 for 10 mio. svenske kr. samtlige aktier i B-virksomhed fra C-virksomhed. I 2007 solgte A for samme beløb aktierne til D-virksomhed. A ejede både C-virksomhed og D-virksomhed, og der var derfor tale om såkaldt kontrollerede transaktioner. Der var enighed om, at aktierne både ved købet og salget havde en højere værdi end de aftalte 10 mio. svenske kr.

Efter ligningsloven skal der ved kontrollerede transaktioner anvendes de priser, som kunne være opnået ved køb og salg mellem uafhængige parter.

Til brug for beregning af aktieavance for A havde skattemyndighederne korrigeret afståelsessummen ved salget i 2007 til ca. 97 mio. kr., men lagt den aftalte anskaffelsessum på 10 mio. svenske kr. ved købet i 2005 til grund.

Højesteret udtalte, at anskaffelses- og afståelsessum skulle korrigeres efter samme værdiansættelsesprincipper, således at en eventuel aktieavance blev fastsat i overensstemmelse med, hvad der reelt måtte anses for at have været A’s fortjeneste ved salget af B-virksomhed i 2007. Højesteret udtalte også, at A i 2005 burde have været beskattet af maskeret udlodning, da han havde købt B-virksomhed til underpris. Der var grundlag for ekstraordinær ansættelse af A for indkomståret 2005, og sagen blev for både indkomståret 2005 og indkomståret 2007 hjemvist til behandling i Skattestyrelsen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 12/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 12/2019 (pdf)