Gå til sidens indhold

Højesteret

03 dec 2021

Højesteret

Facebookopslag var overtrædelse af tilhold

Opslag på Facebook havde karakter af indirekte henvendelser til to personer, som T havde tilhold mod at kontakte

Sag 84/2021
Dom afsagt den 3. december 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T havde på baggrund af bl.a. trusler og uønsket kontakt i opslag på Facebook fået tilhold mod at kontakte A og B. T omtalte efterfølgende A og B i flere opslag på Facebook, og byretten fandt, at disse opslag var en overtrædelse af tilholdene.

Landsretten tiltrådte, at T var fundet skyldig i overtrædelse af tilholdene. Landsretten fandt, at opslagene havde karakter af indirekte henvendelser til A og B, og at T var bekendt med, at opslag med angivelse af A’s og B’s navne ville blive bragt til deres kundskab og medføre henvendelser til dem fra personer, der fulgte ham på de sociale medier.

For Højesteret var hovedspørgsmålet, om landsretten havde anvendt § 1 i lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning urigtigt ved at fastslå, at opslagene havde karakter af indirekte henvendelser til A og B.

Højesteret udtalte, at kontaktbegrebet i bestemmelsen efter forarbejderne må forstås bredt, og at det må bero på en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, om et opslag på de sociale medier eller internettet i øvrigt reelt har karakter af en henvendelse eller kontakt til den forurettede fra den person, der har fået tilhold. I vurderingen må indgå bl.a. indholdet af det konkrete opslag, herunder om forurettede er nævnt i opslaget, og karakteren og omfanget af den uønskede kontakt, som har givet grundlag for tilhold, og som opslaget må ses i sammenhæng med.

Højesteret fandt, at landsretten havde anvendt bestemmelsen rigtigt, og at T således med rette var fundet skyldig i overtrædelse af tilholdene.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 84/2021 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 84/2021 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 84/2021 (pdf)