Gå til sidens indhold

Højesteret

22 feb 2021

Højesteret

Coronahost

Råb om corona og host mod to politibetjente var trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1

Sag 68/2020
Dom afsagt den 18. februar 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T råbte ”corona” i forbindelse med, at han på ca. en halv meters afstand flere gange hostede mod to politibetjente i ansigt og på overkrop. T var ikke smittet med coronavirus.

T gjorde gældende, at hans handling ikke var vold efter straffelovens § 119, stk. 1, der angår vold eller trussel om vold mod personer i offentlig tjeneste, da denne bestemmelse ikke omfatter legemsangreb som anført i straffelovens § 244, stk. 1, 2. led. T gjorde desuden gældende, at lovgivningsmagten ikke havde haft til hensigt, at forsætlig smitteoverførsel skulle være strafbar i tilfælde, hvor der ikke samtidig er begået andre overtrædelser af straffelovens regler om angreb på liv og legeme.

Højesteret udtalte, at straffelovens § 119, stk. 1, omfatter både vold og anden form for legemsangreb som nævnt i straffelovens § 244, stk. 1, 2. led, og at sidstnævnte bestemmelse omfatter smitte med coronavirus. Højesteret fremhævede i den forbindelse, at kun forsætlig overtrædelse af § 244 er strafbar, og at bestemmelsen i øvrigt må forstås med forbehold for princippet om såkaldt materiel atypicitet. Almindelige tilfælde af smitte med coronavirus på f.eks. arbejdspladser eller i sociale sammenhænge er ikke strafbare efter bestemmelsen.

T’s handling var således en trussel om vold mod to politibetjente og dermed en overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.

T havde desuden tilstået at være flygtet fra politiet og dermed overtrådt straffelovens § 124, stk. 1.

Højesteret henviste til strafskærpelser fra 2019 for begge bestemmelser og fastsatte straffen til 4 måneders fængsel.

Landsretten havde idømt T 3 måneders fængsel.

Læs hele dommen i sag 68/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 68/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 68/2020 (pdf)