Gå til sidens indhold

Højesteret

04 maj 2021

Højesteret

Forbud mod at afbryde strøm mv.

Nedlæggelse af forbud mod at afbryde leveringen af strøm mv. fra fællesledninger, der løb gennem en ejendom og forsynede en række naboejendomme. Gæsteprincippet gjaldt ikke i den foreliggende situation

Sag BS-33546/2020-HJR
Kendelse afsagt den 4. maj 2021

A
mod
Grundejerforeningen X

A overtog i 1997 en ejendom, hvori der i en trappeopgang synligt løb ledninger, der forsynede en række naboejendomme med strøm samt tv- og internetsignal. A ønskede som led i en renovering at flytte ledningerne til en anden placering og rettede henvendelse til Grundejerforeningen X med henblik på at få ledningerne flyttet. Grundejerforeningen henviste imidlertid til, at A selv måtte afholde udgiften til flytning af ledningerne. På baggrund af uenigheden om, hvem der skulle betale for flytning af ledningerne, lukkede A i to perioder for leveringen af strøm mv. til de ejendomme, der blev forsynet af ledningerne.

Højesteret fandt, at ledningerne i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter måtte antages at være udført i fælles interesse for grundejerforeningens medlemmer, herunder A. Det måtte formodes, at ledningerne oprindeligt var anbragt med indforståelse fra den daværende ejer af ejendommen, og det var sandsynliggjort, at A var bekendt med ledningsføringen gennem hans ejendom til naboejendommene, da han overtog ejendommen. På den baggrund fandt Højesteret det sandsynliggjort, at A alene kunne kræve ledningerne omlagt, hvis de fortsat kunne forsyne naboejendommene, og hvis A selv afholdt udgifterne forbundet hermed. Højesteret fandt i den forbindelse, at gæsteprincippet ikke gjaldt i den foreliggende situation, hvor der var tale om grundejerforeningens fælles ledninger.

Da afbrydelse af leveringen af strøm mv. gennem ledningerne på hans ejendom var i strid med grundejerforeningens ret, stadfæstede Højesteret herefter landsrettens kendelse og nedlagde forbud mod, at A afbrød leveringen af strøm mv. til naboejendommene.

Læs hele kendelsen i sag BS-33546/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-33546/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-33546/2020-HJR (pdf)