Gå til sidens indhold

Højesteret

10 aug 2021

Højesteret

Sag mod tysk forsikringsselskab skulle afgøres efter tysk ret

En tvist mellem en dansk bådejer og et tysk forsikringsselskab skulle afgøres efter tysk ret, da båden var indregistreret i det tyske skibsregister

Sag BS-588/2020-HJR
Kendelse afsagt den 10. august 2021

A
mod
Württembergische Versicherung AG

En dansk bådejer havde overdraget ejerskabet til 3 % af sin båd til et tysk selskab, som efterfølgende indregistrerede båden i det tyske skibsregister og tegnede bl.a. kaskoforsikring for båden i et tysk forsikringsselskab. Der opstod efterfølgende skade på båden, og bådejeren anlagde sag mod det tyske forsikringsselskab ved sit hjemting i Danmark. Ved kendelse af 8. april 2021 afgjorde Højesteret, at sagen kunne anlægges i Danmark, og spørgsmålet var herefter, om sagen skulle afgøres efter dansk eller tysk ret.

Højesteret fandt, at aftalen mellem det tyske selskab og det tyske forsikringsselskab om valg af tysk ret ikke var bindende for bådejeren. Herefter fulgte det af EU-regler om lovvalg i forsikringssager, at parternes tvist skulle afgøres efter tysk ret bl.a. som følge af, at båden var indregistreret i Tyskland.

Læs hele kendelsen i sag BS-588/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-588/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-588/2020-HJR (pdf)