Gå til sidens indhold

Højesteret

17 feb 2022

Højesteret

Kontrolafgift kunne ikke fastholdes

Kontrolafgift pålagt som følge af fejl i forbindelse med brugen af en parkeringsapp skulle ikke betales

Sag BS-45860/2020-HJR
Dom afsagt den 17. februar 2022.

A
mod
Apcoa Parking Danmark A/S

Biintervenient til støtte for A:
Forbrugerombudsmanden

Biintervenienter til støtte for Apcoa Parking Danmark A/S:
Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening
og
Easy Park A/S

A parkerede sin bil i et parkeringsområde med områdenummer 406. Han benyttede ved betalingen EasyPark, der er en app til betaling for parkering. I stedet for at betale for parkering i område 406 betalte han ved brug af appen for parkering i område 104, som lå i nærheden. En parkeringskontrollør konstaterede under en kontrol i område 406, at der ikke var betalt for bilens parkering i dette område, og pålagde derfor en kontrolafgift på 650 kr.

Sagen for Højesteret angik, om A skulle betale kontrolafgiften.

På skiltene opsat i området, hvor A parkerede bilen, var det angivet over for parkeringskunder, at betaling kunne ske via EasyPark-appen.

Højesteret kom frem til, at Apcoa Parking Danmark A/S måtte bære risikoen for, at A ved anvendelsen af appen betalte for parkering i det forkerte område, og at Apcoa Parking Danmark derfor ikke kunne fastholde den pålagte kontrolafgift. Højesteret henviste i den forbindelse til, at A ved anvendelsen af appen havde fået vist et kort, hvor bilens placering var automatisk angivet, og at skærmbilledet ikke viste havde vist en advarsel, der opfordrede ham til at kontrollere, om det angivne parkeringsområde svarede til bilens faktiske placering.

Højesteret bemærkede, at det ikke kunne føre til en anden vurdering, at det var angivet i de almindelige vilkår og betingelser for anvendelse af appen, at kunden selv skulle sikre sig, at den foreslåede områdekode svarede til den pågældende parkeringsplads.

Højesteret frifandt på den baggrund A.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-45860/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-45860/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse sag BS-45860/2020-HJR (pdf)