Gå til sidens indhold

Højesteret

08 apr 2022

Højesteret

Om erstatningsansvar for et ledelsesmedlem i ebh bank

Direktør havde ikke handlet ansvarspådragende ved salg af pantebreve med garantier og bevilling af lån – men var dog ansvarlig for tab i et mindre forhold

Sag 34/2020
Dom afsagt den 8. april 2022

Finansiel Stabilitet
mod
K

Sagen angik, om den daværende administrerende direktør i ebh bank a/s havde pådraget sig erstatningsansvar over for banken. For Højesteret angik sagen alene tre påstande vedrørende et antal engagementer i perioden 2007-2008, og den samlede erstatningspåstand for Højesteret var begrænset til 100 mio. kr. – mod ca. 550 mio. kr. i landsretten.

I landsretten blev direktøren frifundet i to af de tre påstande for Højesteret. I den ene af de to påstande, hvor direktøren blev frifundet, havde landsretten dog fundet, at han havde handlet ansvarspådragende over for banken, men at Finansiel Stabilitet ikke havde godtgjort, at banken havde lidt et tab, der berettigede til erstatning.

Højesteret tiltrådte i det væsentlige landsrettens vurderinger vedrørende de to påstande, men i det nævnte forhold fandt Højesteret, at direktøren ikke havde handlet ansvarspådragende over for banken, hvorfor der ikke var anledning til at vurdere spørgsmålet om bankens tab.

Ved vurderingen af den tredje påstand tiltrådte Højesteret landsrettens vurdering af, at direktøren var erstatningsansvar for bankens tab på ca. 2 mio. kr.

Med den ændrede begrundelse stadfæstede Højesteret landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 34/2020 ((pdf)

Et kort sammendrag af landsrettens doms indledende påstande og sagsfremstilling (bind 1) og præmisser (bind 9) vedrørende påstandene for Højesteret kan læses her

Hele landsrettens dom (bind 1-9) kan findes på Domsdatabasen ved at følge dette link