Gå til sidens indhold

Højesteret

01 apr 2022

Højesteret

Straf og udvisning for brud på bl.a. opholds-, underretnings og meldepligt

En udlænding på tålt ophold, der flere gange havde overtrådt sine opholds-, underretnings- og meldepligter på et udrejsecenter, blev straffet med 60 dages fængsel og udvist

Sag 36/2020
Dom afsagt den 1. april 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

T var tidligere straffet adskillige gange og udvist på grund af kriminalitet, men han kunne ikke udsendes tvangsmæssigt. Han var derfor på tålt ophold i Danmark på udrejsecenteret Kærshovedgård.

T havde flere gange overtrådt sine opholds-, underretnings- og meldepligter på udrejsecenteret og desuden en enkel gang gennem sin adfærd over for personalet lagt hindringer i vejen for udførelsen af opgaver med driften samt opretholdelsen af ro og orden på udrejsecenteret.

Straffen herfor blev fastsat til 60 dages fængsel. Højesteret lagde herved vægt på bl.a. de retningslinjer, der fremgår af forarbejderne til bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligterne.

Da udvisning af T ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, blev T endvidere udvist på ny med indrejseforbud i 6 år.

Højesteret lagde herved vægt på bl.a. den kriminalitet, som T havde begået i Danmark, at T ikke havde lovligt ophold på gerningstidspunkterne, idet han var udvist, og at T navnlig i kraft af at have boet en ikke ubetydelig del af sin barndom i Somalia måtte antages at have et vist kendskab til somali og somaliske forhold.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 36/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 36/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 36/2020 (pdf)