Gå til sidens indhold

Højesteret

22 apr 2022

Højesteret

Strafforfølgning var ikke standset på ubestemt tid

Bødeforhold var ikke forældet som følge af, at anklagemyndigheden i mere end 2 år ikke havde fulgt op på en anmodning om en anden myndigheds udtalelse

Sag 7/2022
Dom afsagt den 22. april 2022

Rigsadvokaten
mod
T ApS

Vognmandsvirksomheden, T, var fundet skyldig i at overtræde dyrevelfærdsreglerne ved at være ansvarlig for, at to grise med såkaldt elefantøre blev behandlet uforsvarligt ved en transport til et slagteri i december 2016.

T blev sigtet den 14. juni 2017, hvorefter anklagemyndigheden i midten af juli 2017 sendte en forespørgsel om forholdet pr. mail til Det Veterinære Sundhedsråd. Først ved en henvendelse i september 2019 blev anklagemyndigheden opmærksom på, at Det Veterinære Sundhedsråd ikke havde registreret at have modtaget henvendelsen i 2017. Anklagemyndigheden sendte på ny forespørgslen, der blev besvaret i midten af oktober 2019. Anklagemyndigheden rejste på baggrund af udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd tiltale i marts 2020.

Sagen for Højesteret angik, om den døde periode på 2 år og 2 måneder medførte, at den strafferetlige forfølgning af T havde været standset på ubestemt tid, sådan at forholdet var forældet.

Højesteret tiltrådte, at der efter en samlet vurdering ikke var grundlag for at fastslå, at strafforfølgningen havde været standset på ubestemt tid, og forholdet var derfor ikke forældet.

Desuden fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at ændre den bøde, som landsretten havde fastsat.

Læs hele dommen i sag 7/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 7/2022 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 7/2022 (pdf)