Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Se reglerne for genoptagelse og ekstraordinær anke her

Højesteret kan undtagelsesvis tillade, at en civil sag, der er afgjort af Højesteret, genoptages, jf. retsplejelovens § 399.

Tre betingelser skal være opfyldt, for at en sag kan genoptages:

1. Det skal være overvejende sandsynligt, at sagen uden ansøgerens fejl har været urigtigt oplyst, og at sagen efter en genoptagelse vil få et væsentligt forskelligt resultat.
2. Kun ved en genoptagelse kan et indgribende tab undgås.
3. Omstændighederne skal i høj grad tale for genoptagelse.

Højesteret kan under de samme betingelser tillade ekstraordinær anke af en dom afsagt af en byret eller en landsret i en civil sag.

Højesterets praksis for at tillade ekstraordinær genoptagelse eller appel er restriktiv.

For at få behandlet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse eller appel skal der indgives en begrundet anmodning herom.

I sager, der har været behandlet på domstolenes sagsportal minretssag.dk, skal anmodninger via portalen  indgives til den ret, som har truffet den afgørelse, som anmodningen vedrører. I øvrigt skal anmodninger indgives til Højesteret via sagsportalen. Der skal for indgivelse af anmodningen indbetales en retsafgift på 2.000 kr. på sagsportalen. Retsafgiften tilbagebetales kun, hvis man får medhold i anmodningen.

Læs om betaling her

Anmodninger, der er undtaget fra indgivelse via sagsportalen, skal indgives til Højesteret. Med anmodningen skal fremsendes kopi af de domme og afgørelser, som anmodningen vedrører, og andre relevante bilag. Der skal for indgivelse af anmodningen indbetales en retsafgift på 2.000 kr. til Højesteret, læs her. Retsafgiften tilbagebetales kun, hvis man får medhold i anmodningen.

Sidst opdateret: 30. september 2021