Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.

Januar 2024

Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal fra den 1. januar 2024 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.965 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1513 af 29. november 2023 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Landsretterne har ved cirkulæreskrivelse af 12. december 2023 fastsat nye vejledende takster pr. 1. januar 2024.

Med virkning fra den 1. januar 2024 anvendes følgende vejledende takster i Højesteret:

Straffesager:

Op til en halv dag: 8.670 kr. – 34.680 kr.

En hel dag: 17.340 kr. – 57.800 kr.

De nævnte intervaller er et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis sagens omstændigheder undtagelsesvis kan begrunde det.

Udmålingen af salæret sker i almindelighed under hensyntagen til en specificeret skriftlig timeopgørelse fra forsvareren og forudsætter, at tidsforbruget efter Højesterets vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. Der anvendes i den forbindelse som udgangspunkt en timetakst på 1.965 kr.

De nævnte beløb omfatter ikke sager, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Fængselsbesøg af normal varighed: 1.675 kr.

Til advokater uden for København gives et tillæg på mindst 985 kr. pr. time, som advokaten skønnes at bruge på rejsetid til og fra Højesteret.

Det bemærkes, at der ved de nye takster ikke er tilsigtet en ændring af salærtilkendelsen i den enkelte sag, men at de nye vejledende takster i højere grad afspejler de salærer, der allerede tilkendes i praksis.

Ægteskabssager m.v. honoreres med 1.965 kr. pr. time, hvis tidsforbruget forekommer rimeligt.

Til samtlige beløb tillægges moms.

Jens Peter Christensen
Højesteretspræsident

Sidst opdateret: 18. januar 2024