Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.

Januar 2023

Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fra den 1. januar 2023 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.880 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1486 af 30. november 2022 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Landsretterne har ved cirkulæreskrivelse af 20. december 2022 fastsat nye vejledende takster pr. 1. januar 2023.

Med virkning fra den 1. januar 2023 anvendes følgende vejledende takster i Højesteret:

Straffesager:

Op til en halv dag: 8.295 – 33.180 kr.

En hel dag: 16.590 kr. – 55.300 kr.

De nævnte intervaller er et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis sagens omstændigheder undtagelsesvis kan begrunde det.

Udmålingen af salæret sker i almindelighed under hensyntagen til en specificeret skriftlig timeopgørelse fra forsvareren og forudsætter, at tidsforbruget efter Højesterets vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. Der anvendes i den forbindelse som udgangspunkt en timetakst på 1.880 kr.

De nævnte beløb omfatter ikke sager, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Fængselsbesøg af normal varighed: 1.605 kr.

Til advokater uden for København gives et tillæg på mindst 940 kr. pr. time, som advokaten skønnes at bruge på rejsetid til og fra Højesteret.

Det bemærkes, at der ved de nye takster ikke er tilsigtet en ændring af salærtilkendelsen i den enkelte sag, men at de nye vejledende takster i højere grad afspejler de salærer, der allerede tilkendes i praksis.

Ægteskabssager m.v. honoreres med 1.880 kr. pr. time, hvis tidsforbruget forekommer rimeligt.

Til samtlige beløb tillægges moms.


Jens Peter Christensen

Sidst opdateret: 19. januar 2023