Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2012

Født 1957 i Holland, dommer i Højesteret fra 2012

Student 1976
Cand. jur. 1981
Advokatbestalling 1984
Møderet for landsret 1986
LL.M.1988 Columbia University School of Law, New York
Dr. jur. 1991 Københavns Universitet

Advokatfuldmægtig og senere advokat i Advokatfirmaet Per Federspiel 1981-86
Advokat i Trolle, Damsbo & Lund-Andersen 1986-87
Ansat i advokatfirmaet Debevoise & Plimpton, New York 1988-89
Advokat og medindehaver af Trolle, Damsbo og Lund Andersen 1989 og
af Bech-Bruun & Trolle 1990-2000
Professor i selskabsret ved Københavns Universitet 2001-2012

Andre hverv m.m.

Diverse undervisning ved Københavns Universitet 1985-87 og 1993-94
Medlem af advokatrådets fagudvalg III (selskabsret) 1992-93, næstformand 1993-1997
Medlem af kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds 1994-2000
Medlem af Erhvervsministeriets turnuspanel om regelforenkling på Forbrugerstyrelsens område 1997
Medlem af Advokatrådets Erhvervspolitiske udvalg vedrørende multidisciplinary partnerships og netværkssamarbejder 1997-2000 
Medlem af den af EU Kommissionen nedsatte Group of High Level Company Law Experts 2001-2002 (Rapporter om henholdsvis Issues related to Takeover Bids og A Moderne Regulatory Framework for Company Law in Europe)  
Formand for Forsikring og Pensions responsumudvalg 2001-2005
Formand for Dansk Forening for Selskabsret 2001-2012
Fagkonsulent for Karnov Group A/S fra 2001
Medlem af Group of Experts on Cross-Border Voting nedsat af det hollandske justitsministerium 2002 (rapport Cross-Border Voting in Europe)      
Formand for udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven 2003-2005 (bet. 1457/2005) 
Formand for konkurrencerådet 2005-2012
Formand for det af Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsatte insiderudvalg 2005-2010 (bet.  1521/2010)
Formand for Revisorkommissionen 2005-2012 (bet. 1478/2006)
Medlem af Udvalget til modernisering af selskabsretten 2006-08 (bet. 1498/2008)
Formand for Advokatrådets arbejdsgruppe om advokater i bestyrelsen 2008
Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Voldgiftsret 2008-2022
Formand for Ophavsretslicensnævnet 2012-
Medlem af  ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) Panels of Conciliators and of Arbitrators 2012-
Næstformand for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2016-
Formand for det af erhvervsministeren nedsatte udvalg om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder (Ansvarsudvalget) 2019-2021 (bet. 1575/2021)
Adjungeret professor i selskabsret ved Københavns Universitet 2021-
Formand for Konkurrenceankenævnet 2021-

Har bl.a. skrevet:

Contested Takeovers in Danish Law (disp., 1991)
Ledelse og aktionærer (1992)
Grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser (1998)
Selskabsloven med kommentarer (1. udg. 2012, 2. udg. 2024)
Kapitalselskaber (1. udg. 2003, 6. udg. 2021)
Det Europæiske Selskab (med Sanne Dahl Fredslund, 2007)

Artikler m.v.

Iagttagelser ved skiftet fra professor til højesteretsdommer
Bidrag til Festskrift til Jens Peter Christensen. DJØF, 2016

Højesterets domsbegrundelser i historisk lys
Artikel i Juristen nr. 4 2019, Juristens temanummer om Retsplejelovens 100-års jubilæum

Sidst opdateret: 03. april 2024