Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2010

Født d. 16. september 1960 i Århus , dommer i Højesteret fra 1. august 2010

Student 1979
Studier ved University of Idaho, USA 1979-80
Cand. jur. Københavns Universitet 1985

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1985-87
Dommerfuldmægtig, Retten i Kjellerup 1987-88
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1988-94
Kontorchef i Justitsministeriet, Formueretskontoret 1994-2000
Lovråd i Justitsministeriet, Lovafdelingen 2000-03
Afdelingschef i Justitsministeriet, Lovafdelingen 2003-10

Andre hverv m.m.

Tidligere medlem af bl.a. Straffelovrådet, Ungdomskommissionen, redaktionskomiteen for ”Juristen” og   

Nordisk Embedsmandskomité for lovgivningsspørgsmål
Censor ved Københavns Universitet 2002-
Formand for Retsplejerådet 2014-
Næstformand i Arbejdsretten 2014-
Medlem af Lærerkommissionen 2018-2019

Bøger

”Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. med kommentarer”, 2. udg., DJØF´s Forlag, 2021 (ISBN 978-87-574-4464-3).

Artikler mv.

Den øverste domstols opgaver
Indlæg på Nordisk Juristmøde i Helsingfors 2017

Domstolene og medierne
Oplæg ved konferencen ”Tillid til Domstolene” 30. august 2016 i Charlottehaven

Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og jura
Fra ”Festskrift til Jens Peter Christensen” (2016) og delvis holdt som foredrag på Nordiske Formueretsdage i Helsingør 23. april 2015

Sidst opdateret: 30. september 2022