Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

Retten i Holstebro

Byggeriet af den nye retsbygning til retten i Holstebro skete som led i Domstolsreformen 1. januar 2007. Domstolsreformen betød større retskredse, flere ansatte ved den enkelte byret, og nye opgaver. Det gav behov for nye typer af lokaler, for eksempel nævningeretssale og lokaler til retsmægling.

Reformen betød at den tidligere retsbygning i Holstebro blev for lille og ikke længere levede op til kravene til en moderne byret.

Den nye retsbygning er mere fleksibel i sin udformning og indretning, så eventuelle fremtidige ændringer i organisation eller funktioner kan imødekommes.

Den nye retsbygning er på 4000 kvadratmeter og opført i 3 plan. I forbindelse med retsbygningen er der etableret gode parkeringsmuligheder. Retsbygning indeholder udover de ekstra kvadratmeter, bedre retssalsfaciliteter – herunder retssale, der kan rumme nævningeretssager – venteområder til advokater, vidner m.fl., og bedre sikkerhedsforanstaltninger, blandt andet ved en fuld zoneinddeling af bygningen i offentlige og lukkede zoner. Der er desuden etableret særlige tilkørselsforhold for politiet, så flugtmuligheder og visuel kontakt med uvedkommende elimineres.

Vinderen af udbuddet vedrørende opførelsen af den nye retsbygning på Stationsvej 58 i Holstebro blev entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S sammen med arkitektfirmaet Arkitema K/S og de rådgivende ingeniører Bascon A/S. Den nye retsbygning stod klar til indflytning i påsken 2012, og blev officielt indviet den 12. juni 2012.

Opførelsen af den nye retsbygning er gennemført som et offentligt-privat partnerskab (OOP). Det betyder, at A. Enggaard har stået for projektering, anlæg/ombygning, drift, vedligeholdelse m.v., mens staten på rettens vegne lejer sig ind i bygningen.

Formålet med OOP-samarbejdet er blandt andet at sikre en systematisk risikodeling mellem staten og OOP-leverandøren, så risici placeres hos den part, der kan bære dem bedst og billigst. Fremtidig drift og vedligehold indgår i planlægningen af byggeriet, således at der er valgt løsninger og materialer som er billige at drive og vedligeholde.

Sidst opdateret: 21. januar 2021