Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

21 okt 2022

Retten i Kolding

Skifteretten videregiver oplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen

Retten i Koldings skifteret videregiver oplysninger, herunder personoplysninger, fra syv tilfældigt udvalgte konkursboer til Rigsrevisionen.

Retten i Koldings skifteret videregiver oplysninger, herunder personoplysninger, fra syv tilfældigt udvalgte konkursboer til Rigsrevisionen.

Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes tilsyn med konkursboer. Der videregives således oplysninger om f.eks. skyldnere, tidligere ledelsesmedlemmer i konkursramte selskaber og kreditorer.

Konkursboerne er udvalgt tilfældigt af Rigsrevisionen og omfatter syv konkursboer, der blev sluttet i 2016 eller 2021.

Det drejer sig om følgende sagsnumre: SKS 472/2013, SKS 199/2016, SKS 388/2016, SKS 824/2016, SKS 787/2020, SKS 3/2021 og SKS 213/2021.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive opbevaret i Retten i Koldings skifteret, indtil Rigsrevisionen har afsluttet sin undersøgelse.

Dine rettigheder

Du har efter reglerne om beskyttelse af persondata ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som videregives til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger videregives til Rigsrevisionen. Ved henvendelse herom bedes du så vidt muligt anføre det relevante sagsnummer.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Retten i Koldings skifteret på skifte.kol@domstol.dk

Du har ret til at klage til over, at retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen

Store Kongensgade 1-3

1264 København K

persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Domstolsstyrelsen.