20 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Grundlovsforhør den 20. oktober 2020

14 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Tvangsauktioner i uge 43

14 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Straffesager i uge 43

14 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Civile sager i uge 43

08 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Grundlovsforhør den 8. oktober 2020

07 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Tvangsauktioner i uge 42

07 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Straffesager i uge 42

07 okt 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Civile sager i uge 42

30 sep 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Tvangsauktioner i uge 41

30 sep 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Straffesager i uge 41

30 sep 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Civile sager i uge 41

28 sep 2020

Retsliste

Danmarks Domstole

Grundlovsforhør den 28. september 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9