Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

12 okt 2022

Retten i Kolding

Straf for ulovlig cigaretfremstilling i Vamdrup

Dom afsagt: 12. oktober 2022

6 polske og 6 ukrainske mænd idømt fængselsstraffe på fra 4 år og 6 måneder til 5 år og 6 måneder for afgiftsunddragelse og forsøg herpå for i alt ca. 238,6 mio. kr. ved cigaretfremstilling på en gård i Vamdrup

Sagsnummer: Straffesag 2509/2022

Sagen kort fortalt

Anklageskriftet angik unddragelse af tobaksafgifter af særligt grov karakter, til dels forsøg herpå, ved fra december 2019 til den 2. marts 2021 – hvor alle de tiltalte på nær én blev anholdt på adressen – på en professionelt indrettet cigaretfabrik på en gård i Vamdrup at have fremstillet og distribueret ikke under ca. 113,7 mio. cigaretter og været i besiddelse af tobak m.v. til fremstilling af yderligere ca. 19,5 mio. cigaretter, hvorved statskassen blev unddraget og til dels forsøgt unddraget ca. 238,7 mio. kr. i afgifter. Ikke alle de 12 mænd var tiltalt for den samme mængde af cigaretter m.v.

Én af de tiltalte erkendte sig delvist skyldig. De øvrige tiltalte nægtede sig skyldige.

Sagen har været behandlet over 13 retsdage fra slutningen af august 2022.

Retten har på baggrund af bevisførelsen overvejet bl.a.
• begyndelsestidspunktet for cigaretproduktionen på ejendommen
• mængden af tobak, der blev transporteret til ejendommen
• antallet af cigaretter, der blev produceret og videredistribueret i de forskellige perioder
• hvordan hver af de tiltalte har deltaget i cigaretproduktionen
• beregningen af den unddragne afgift

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at fire af de polske mænd havde deltaget i fremstilling af 77,5 mio. cigaretter, videre-distribution af ca. 65,8 mio. cigaretter og besiddelse af tobak med henblik på fremstilling og videredistribution af yderligere ca. 7,4 mio. cigaretter, hvorved der skete afgiftsunddragelse og forsøg herpå for ca. 142,8 mio. kr. De to øvrige polske mænd blev fundet skyldige med hensyn til et færre antal cigaretter, henholdsvis ved at have transporteret ca. 95,7 tons tobak til adressen med henblik på de øvrige tiltaltes fremstilling af cigaretter og ved at have videredistribueret 84,9 mio. cigaretter, hvorved der skete afgiftsunddragelse og forsøg herpå for henholdsvis ca. 127,2 mio. kr. og ca. 142,8 mio. kr.

Retten fandt det desuden bevist, at de seks ukrainske mænd havde deltaget i fremstilling og videredistribution af ca. 33,3 mio. cigaretter, besiddelse af yderligere ca. 11,6 mio. cigaretter med henblik på videredistribution og besiddelse af tobak med henblik på fremstilling og videredistribution af yderligere ca. 7,4 mio. cigaretter, hvorved der skete afgiftsunddragelse og forsøg herpå for i alt ca. 92,7 mio. kr.

Straffen blev for 4 af de polske mænds vedkommende fastsat til fængsel i 5 år og 6 måneder, for 2 af de polske mænds vedkommende fastsat til fængsel i 5 år og for de 6 ukrainske mænds vedkommende fastsat til fængsel i 4 år og 6 måneder.

Alle de tiltalte blev ved dommen udvist med indrejseforbud for bestandig.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

To andre ukrainske mænd er tidligere blevet dømt i sagskomplekset.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 12. oktober 2022.