Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

29 jun 2022

Retten i Kolding

Dom i sag om ophør af Opel OnStar funktionen/tjenesten

Retten i Kolding har den 29. juni 2022 afsagt dom vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt ophøret af Opel OnStar funktionen/tjenesten den 31. december 2020 udgjorde en køberetlig mangel ved køb af en Opel Astra leveret den 22. december 2016.

Sagen har sagsnummer BS-40667/2020-KOL

Sagen kort fortalt

Sagen drejede sig om køb af en bil af mærket Opel Astra med levering i december 2016. Bilen var leveret med en funktion kaldet Opel OnStar, som var en funktion, hvor bilen via en integreret hardware kunne tilgå en række tjenester leveret af OnStar Europe Limited via tilmelding på abonnementsvilkår. Disse tjenester ophørte ved udgangen af december 2020. Spørgsmålet i sagen var herefter om dette udgjorde en mangel ved bilen efter købeloven. 

Sagens udfald

Ved dommen fastslog Retten, at købet af bilen og de dertil hørende forbundne OnStar-tjenester var naturligt sammenkoblede, hvor bilen var det væsentligste element i købsaftalen, idet tjenesterne

medfulgte som tilgift og efterfølgende tilvalgsydelser. Købet betragtedes derfor som en helhed og var omfattet af købelovens bestemmelser.

Da bilen blev leveret den 22. december 2016, kunne On-Star-tjenesterne tilmeldes og tilgås fra den i bilen installerede hardware, hvorfor der på leveringstidspunktet ikke forelå en køberetlig mangel.

Retten fastslog desuden, at der ikke i forbindelse med købsaftalens indgåelse eller i den forudgående markedsføring af OnStar-tjenesterne, blev givet en garanti for, at OnStar-tjenesterne ville være tilgængelige i hele bilens levetid eller i en nærmere defineret periode. Herefter, og eftersom abonnementet kunne opsiges med 30 dages varsel, var det påregneligt, at der kunne ske ændringer, så OnStar-tjenesterne ikke længere ville være tilgængelige. OnStar-tjenesterne var fuldt ud tilgængelige frem til ophøret den 31. december 2020, og køberen kunne derfor gøre brug af OnStar-tjenesterne i fire år fra leveringstidspunktet.

Efter ovenstående udgjorde ophøret af tjenesterne ikke en køberetlig mangel, hvorfor retten tog Dommen blev stadfæstet ved Vestre Landsrets dom af 25. april 2023 i sag BS-26226/2022-VLR.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 29. juni 2022.

Dommen blev stadfæstet ved Vestre Landsrets dom af 25. april 2023 i sag BS-26226/2022-VLR.