Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

16 jan 2023

Retten i Kolding

Dom om drabsforsøg, grov vold og vidnetrusler i Vejle

To mænd på 30 år dømt for vidnetrusler forsøg på manddrab hhv. grov vold i gentagelsestilfælde ved et have udøvet vold den 14. marts 2022 om aftenen i en lejlighed i Vejle midtby

Sagsnummer: Straffesag 7899/2022

Sagen kort fortalt
Tiltalen var forsøg på manddrab og vidnetrusler (straffelovens § 237, jf. § 21, og § 123, stk. 1), ved den 14. marts 2022 ca. kl. 18.00 i lejligheden i Vejle i forening efter fælles forudgående aftale eller stiltiende forståelse eller accept, i anledning af forurettedes (F) forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten at have forsøgt at dræbe F, idet de gav ham flere hug med en kødøkse i hovedet og i lænden og kaldte ham for ”stikker”, ligesom de slog ham over hele kroppen og i hovedet dels med den flade side af kødøksen, med et medbragt kosteskaft og med knytnæver samt spark og kvælertag. F måtte behandles på sygehus for blodunderløbne mærker på halsen, en dyb læsion i lænden, brud på hoftekammen, brækkede næseknogler, kraniebrud og hjerneblødning.

T1 nægtede at have forsøgt manddrab. Han erkendte overtrædelse af straffelovens § 123 og erkendte at have begået vold efter straffelovens § 245 i forening med T2 på nær slag med kødøkse.

T2 nægtede at have forsøgt manddrab. Han erkendte overtrædelse af straffelovens § 123 og erkendte at have begået vold efter straffelovens § 245 i forening med T1, dog ikke med kødøksen.

F krævede en erstatning på ca. 25.000 kr.

Dommens resultat
Alle nævninger og dommere var efter forklaringerne og personundersøgelsen af F enige om, at de tiltalte opsøgte F i lejligheden på baggrund af en tyverianmeldelse, F havde indgivet, og at de tiltaltes vold mod F medførte bl.a. de nævnte skader.

T2 var efter bevisførelsen herefter skyldig i drabsforsøg og vidnetrusler, og T1 var skyldig i vidnetrusler.

To nævninger og en dommer udtalte herefter, at de efter beviserne også fandt T1 skyldig i drabsforsøg, idet T1 havde accepteret, at kødøksen var medbragt til lejligheden og blev brugt som våben af T2, og indså og accepterede den mulighed, at brugen af kødøksen kunne slå F ihjel.

Fire nævninger og to dommere var ikke enige heri og ville frifinde T1 for drabsforsøg. Én af disse nævninger ville dømme T1 for grov vold i gentagelsestilfælde under særdeles skærpende omstændigheder, mens resten alene ville dømme T1 for grov vold i gentagelsestilfælde.

Efter stemmeflertallene blev afgørelsen for T1 derfor, at han blev frifundet for drabsforsøg, men dømt for vidnetrusler og grov vold i gentagelsestilfælde begået i forening med T2 således, at han ikke handlede i forening i den vold, som T2 udførte med kødøksen og således, at han blev frifundet for at trampe F i hovedet, mens denne blev fastholdt i kvælertag.

Straffen for T1 blev fastsat til 1 år og 9 måneder.

Straffen for T2 blev fastsat til fængsel i 6 år.

De tiltalte skulle betale en samlet erstatning på ca. 25.000 kr. til F.

Sagen var en nævningesag (6 nævninger og 3 dommere).

T1 ville ikke anke dommen. T2 ankede dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 16. januar 2023.