Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

28 feb 2023

Retten i Kolding

4 års fængsel for fremme af terrorvirksomhed

38-årig kvinde idømt 4 års fængsel, frakendt sit danske statsborgerskab og udvist for ved sit ophold i Syrien at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stats virksomhed

Sagsnummer: Straffesag nr. 10032/2022

Sagen kort fortalt

Kvinden var tiltalt efter bl.a. straffelovens § 114 e, 1. pkt., for i en periode fra februar 2015 til marts 2019, sammen med sin daværende ægtefælle og deres mindreårige børn, at være indrejst i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS),  idet hun gennem sin tilstedeværelse, herunder ved at virke som hjemmegående husmor for og hustru til personer, der var aktive i IS, bidrog til, at IS kunne opretholde og konsolidere sin position i området.

Anklagemyndigheden krævede, ud over fængselsstraf, at tiltalte også skulle frakendes sin danske indfødsret (statsborgerskab) efter indfødsretsloven, og at hun skulle udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig efter udlændingeloven.

Kvinden erkendte, at hun i Syrien fungerede som mor og husmor i familien, men at det først var efter hjemkomsten, at hun forstod, at hun derved havde bidraget til, at Islamisk Stat kunne opretholde sin virksomhed. Efter hendes forklaring var hun ikke klar over, at IS var en terrorvirksomhed i straffelovens forstand.

Dommens resultat

Retten fandt det imidlertid bevist, at kvinden allerede forud for indrejsen til Syrien måtte have været klar over, at Islamisk Stat var en terrororganisation, og fandt hende på den baggrund skyldig.

Anklageren havde påstået kvinden straffet med fængsel i ikke under 4 ½ år.

Forsvareren havde påstået kvinden straffet med fængsel i 3 år og 3 måneder.

Sagen var en nævningesag, og der var uenighed om dommens resultat.

Et mindretal bestående af 5 stemmer voterede for at fastsætte straffen til fængsel i 4 ½ år.

Et flertal bestående af 7 stemmer voterede for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år.

Ved afstemningen om frakendelse af statsborgerskab og udvisning for bestandigt blev der afgivet 7 stemmer for og 5 stemmer imod.

Efter udfaldet af afstemningen blev kvinden straffet med fængsel i 4 år, frakendt sit danske statsborgerskab og udvist med et indrejseforbud for bestandig. 

Kvinden vil indenfor 14 dage beslutte om hun anker dommen.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding 28. februar 2023.