Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

08 maj 2023

Retten i Kolding

12 års fængsel for drab på ægtefælle

45-årig mand fra Horsens idømt fængsel i 12 år for drab på sin ægtefælle, der blev fundet druknet og med kvæstelser i hovedet i et udendørs spabad

Sagsnummer: 10324/2022

Sagen kort fortalt

Forurettede (F) blev den 9. december 2019 om formiddagen fundet død i et opvarmet udendørs spabad på en adresse i Give.

Tiltalen lød på overtrædelse af straffelovens § 237 om manddrab ved på et tidspunkt mellem den 8. december 2019 ca. kl. 22.40 og den 9. december 2019 kl. 00.00 på en adresse i Give at have dræbt F, der var hans ægtefælle, idet han ved eller i det udendørs spa på adressen tildelte hende flere slag i hovedet og på kroppen herunder med en stump genstand, hvilket blandt andet medførte, at hun fik blødninger under den hårde og de bløde hjernehinder, hjernekvæstelse, blødning i hudmusklen på halsen og blødning i bugens store fedtforklæde, hvorefter han på ukendt måde foranledigede, at hun druknede i den udendørs spa.

Ud over fængselsstraf krævede anklagemyndigheden, at tiltalte skulle frakendes retten til at få arv eller andre ydelser, der var afhængige af F’s død.

Tiltalte erkendte sig skyldig i grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, ved at have tildelt F to slag i hovedet med en jernstang. Han nægtede sig ellers skyldig.

F og tiltaltes barn havde fremsat krav om tortgodtgørelse og forsørgertabserstatning på i alt ca. 274.000 kr. Dødsboet efter F havde fremsat krav om dækning af begravelsesudgifter. Tre af afdødes nærtstående havde fremsat godtgørelseskrav på i alt 500.000 kr.

Dommens resultat

Retten lagde bl.a. vægt på, at politiet havde fundet en massiv jernstang med både F’s og tiltaltes DNA i Tinnet sø i nærheden af gerningsstedet, og at F’s kvæstningssår i hovedet og på kroppen kunne stamme fra slag med jernstangen. Retten lagde også vægt på data fra tiltaltes Garmin-ur om hans færden på gerningstidspunktet og tilsidesatte i det væsentlige hans forklaring om, at han - efter at have opsøgt F, som han ikke længere boede sammen med - i to forløb gik i panik og slog hende med jernstangen i hovedet, hvorefter han stak af og efterlod hende liggende udenfor spabadet. Tiltalte havde bl.a. ikke givet en rimelig og troværdig forklaring på, hvorfor han ifølge uret opholdt sig ca. 40 minutter på gerningsstedet, selvom hele episoden ifølge hans forklaring skulle have varet 7-10 minutter.

Efter retsmedicinerens vidneforklaring fandt retten det helt usandsynligt, at F efter de tildelte slag med jernstangen skulle have placeret sig selv i spabadet. Retten tilsidesatte derfor også tiltaltes forklaring om, at han efterlod F i live, liggende udenfor spabadet.

På bl.a. denne baggrund fandt retten det bevist, at tiltalte den 8. december 2019 om aftenen opsøgte F med fortsæt til at dræbe hende, og at han, ved eller i den udendørs spa på adressen, tildelte hende mindst 2 slag i hovedet med jernstangen, hvilket medførte kvæstningsskader og hjerneblødning, hvorefter han på ukendt måde forårsagede, at hun druknede i spabadet.

Retten fandt derfor tiltalte skyldig i drab efter tiltalen.

Straffen blev fastsat til fængsel i 12 år, og tiltalte blev frakendt retten til at få arv eller andre ydelser, der var afhængige af F’s død.

Han blev også dømt til at betale ca. 274.000 kr. til barnet, begravelsesudgifter og godtgørelse til to af F’s nærtstående på i alt 200.000 kr.

Sagen var en nævningesag, og alle dommere og nævninger var enige om dommens resultat.

Tiltalte ankede dommen med krav om frifindelse for drab.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 8. maj 2023.