Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

25 aug 2023

Retten i Kolding

Fængsel i 7 ½ og 8 år for dødsvold i Vejle

To mænd på 51 og 25 år blev idømt fængsel i 7 år og 6 måneder hhv. fængsel i 8 år for grov vold med kniv under særdeles skærpende omstændigheder med døden til følge over for en 60-årig mand den 5. oktober 2022 i en lejlighed i Svendsgade i Vejle

Sagsnummer: 2029/2023

Sagen kort fortalt

To mænd - T1 på 51 år og T2 på 25 år - var tiltalt for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder med døden til følge (straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246 - for T2’s vedkommende i gentagelsestilfælde, jf. straffelovens § 247, stk. 1), ved den 5. oktober 2022 om formiddagen i en lejlighed i Svendsgade i Vejle, i forening efter fælles forudgående aftale eller stiltiende forståelse eller accept, at have stukket den 60-årige forurettede F tre gange i benet med en kniv, hvorved der blandt andet skete overskæring af knæets puls- og blodårer, hvorved F afgik ved døden som følge af forblødning umiddelbart efter.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

Retten lagde til grund, at F den 5. oktober 2022 i sin lejlighed blev stukket med kniv tre gange i venstre ben. Det ene knivstik målte 3,5 cm og var ca. 13 cm dybt. Det overskar knæpulsåren og knæets store blodåre, hvilket medførte, at F kort tid efter afgik ved døden som følge af forblødning. Dette var i straffelovens forstand grov vold under særdeles skærpende omstændigheder.

De tiltalte var begge var til stede i F's lejlighed under voldsudøvelsen, men de havde på flere punkter afgivet uoverensstemmende og utroværdige forklaringer, der stod i modsætning til flere af de øvrige beviser i sagen, herunder vidneforklaringer.

Retten fandt det bevist, at de tiltalte begge solgte kokain og med to knive opsøgte F for at finde ud af, hvem der havde stjålet kokain fra en bil. Da de tiltalte ikke fik de ønskede oplysninger, stak T2 først F med en filetkniv, hvilket mislykkedes. T2 bad derefter T1 om en anden kniv. T1 overdrog derefter T2 den medbragte foldekniv. Med denne kniv tildelte T2 F de tre knivstik i benet, herunder knivstikket, der overskar knæpulsåren og knæets store blodåre. De tiltalte forlod lejligheden sammen.

Retten fandt, at T1, der under voldsudøvelsen efterkom T2’s anmodning om at give ham den anden kniv, havde handlet i forening med T2. Da dødsfaldet måtte tilregnes de tiltalte som uagtsomt, jf. straffelovens § 20, nåede retten frem til, at de begge var skyldige. Straffen for T1 blev fastsat til en fællesstraf på fængsel i 7 år og 6 måneder. Straffen for T2 blev fastsat til en fællesstraf på fængsel i 8 år.

Sagen var en nævningesag, og alle nævninger og dommere var enige om dommens resultat.

De tiltalte ankede begge dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.