Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

10 jun 2024

Retten i Kolding

To mænd idømt fængsel i 6 og 5 år for røverier

To mænd på 30 og 31 år idømt fængsel i 6 hhv. 5 år for røverier, herunder tre røverier af særligt grov beskaffenhed begået i fællesskab

Sagsnummer: Straffesag 8873/2023

Sagen kort fortalt

De to mænd på 30 hhv. 31 år var tiltalt for røveri af særligt grov beskaffenhed (straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1) og grov vold (straffelovens § 245, stk. 1) ved i tre tilfælde, den 10., 11. og 13. august 2023, at have rettet henvendelse på tre forskellige adresser i Kolding under påskud af at ville købe seksuelle ydelser af de kvinder, der var til stede på adresserne, hvorefter de ved brug af peberspray stjal pengebeløb på ca. 2.000 kr. hhv. ca. 17.000 kr. Det tredje tilfælde var alene et forsøg på røveri, hvor der ikke blev stjålet noget.

Den 30-årige mand var desuden tiltalt for i to tilfælde, den 19. og 20. august 2023 om aftenen, at have begået røveri i samme kiosk i Kolding mod samme ekspedient, idet han med vold i form af skub og slag samt trusler om vold med kniv stjal ca. 3.500 kr. hhv. 2.000 kr.

Den 30-årige nægtede sig skyldig i de tre røverier af særligt grov beskaffenhed og erkendt helt eller delvist de to kioskrøverier. Den 31-årige nægtede sig skyldig i de tre røverier af særligt grov beskaffenhed.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de to mænd var skyldige i alle fem forhold.

Om de tre forhold om røverier (og forsøg herpå) af særligt grov beskaffenhed skrev retten:

”Anvendelse af straffelovens § 288, stk. 2

Der er tale om 3 forhold begået inden for kort tid, efter forudgående planlægning, herunder udvælgelse af de forurettede, og under anvendelse af vold omfattet af straffelovens § 245, stk. 1. Brugen af peberspray påførte de forurettede smerter og gjorde det midlertidigt vanskeligt for dem at se. Røverierne er begået mod de forurettede der, hvor de både arbejdede og boede under deres ophold i Danmark. De tiltalte kunne forvente, at de ville være alene med de prostituerede. De forurettede var således særligt udsatte. De tiltalte kunne endvidere forvente, at de prostituerede via deres erhverv ville være i besiddelse af kontanter.

Den skærpede strafferamme i § 288, stk. 2, kan finde anvendelse uden for klare farlighedstilfælde, som f.eks. anvendelse af skarpladte skydevåben og ved "egentlige hjemmerøverier", hvis der i øvrigt er særligt skærpende omstændigheder. Om sådanne foreligger vil skulle afgøres efter en konkret vurdering af grovhedsfaktorerne. På denne baggrund og efter en konkret helhedsbedømmelse finder retten, at forholdene er af særligt grov beskaffenhed, hvorfor forhold 1-3 henføres til straffelovens § 288, stk. 2.”

Retten hørte de to mænds forklaringer samt syv vidneforklaringer, og man gennemgik bl.a. lægelige oplysninger om skaderne på de forurettede samt overvågningsvideo fra kiosken.

Straffene blev fastsat til fængsel i 6 år for den 30-årige mand og fængsel i 5 år for den 31-årige mand.

Sagen var en nævningesag, og alle dommere og nævninger var enige om, at de to mænd var skyldige i alle forholdene.

Der var ikke enighed om strafudmålingen, idet 3 af de 12 stemmer stemte for, at straffene i stedet skulle være 5 hhv. 4 års fængsel. Efter stemmeflertallet blev straffene fastsat som nævnt.

De tre juridiske dommere bestemte desuden, at den 30-årige mand skulle betale udbytteerstatning på 4.000 kr. til kioskejeren. Nogle andre erstatningskrav blev ikke bedømt under denne sag.

Den 30-årige vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Den 31-årige ankede dommens strafudmåling med krav om formildelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 4. juni 2024.