Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

09 jul 2024

Retten i Kolding

Organiseret handel med bl.a. dopingmidler

Fem mænd idømt fra 4 måneder til 10 års fængsel i sag om organiseret handel med især meget store mængder dopingmidler

Sagsnummer: Straffesag 1278/2024

Sagen kort fortalt

De fem mænd, T1-T5, på 40, 47, 36, 38 hhv. 47 år, bosiddende i Flensborg, Padborg og Kolding, var i 13 forhold tiltalt for blandt andet at have drevet eller deltaget i organiseret handel med dopingmidler og narkotika i strid med straffeloven og lægemidler i strid med lægemiddelloven. Efter en større, forudgående efterforskning ransagede politiet sommeren 2023 et lagerrum på Birkedam i Kolding, hvor man fandt en meget stor mængde af de nævnte stoffer. Samme dato blev de tiltalte anholdt og varetægtsfængslet.

De tiltalte tilstod nogle af forholdene og nægtede sig i øvrigt skyldige.

Sagen blev behandlet af retten over 10 dage. Retten hørte de fem tiltaltes forklaringer og vidneforklaringer fra blandt andre en sagkyndig fra Anti Doping Danmark og to politifolk.

Dommens resultat

Retten fandt det blandt andet bevist, at T1 fra januar 2022 til juni 2023 i 20 tilfælde havde indført især dopingmidler mv. fra udlandet, herunder Pakistan og Indien, til Danmark. Stofferne blev opbevaret på et lager på Birkedam i Kolding og vejede i alt 20,5 tons inkl. emballage. Han blev også fundet skyldig i at have overdraget ca. 2,6 mio. dopingenheder, 326.000 stk. lægemidler og en betydelig mængde tabletter omfattet af narkotikalovgivningen.

Retten bemærkede blandt andet, at det ikke havde betydning for skyldsspørgsmålet, at nogle af de fundne dopingpræparater og lægemidler havde overskredet sidste salgsdato og dermed havde en lavere værdi.

De øvrige tiltalte blev i det væsentlige fundet skyldige i medvirken til T1’s dopingforretning.

T1 var leder for de andre tiltalte og mellemleder i en omfattende, international organisation med handel med stofferne. Han blev straffet med fængsel i 10 år.

T2 havde en begrænset og underordnet rolle i T1’s dopingforretning. Han blev straffet med fængsel i 4 måneder.

T3 havde en flerartet og væsentlig rolle i dopingforretningen og havde blandt andet drøftet forretningen og dens fremtid med T1. Han blev straffet med fængsel i 3 år. T3 blev som tysk statsborger desuden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år.

T4 havde en væsentlig rolle i distributionskæden, men i øvrigt en underordnet rolle i T1’s dopingforretning. Han blev straffet med fængsel i 1 år.

T5 havde stillet sin garage til rådighed som mellemcentral og var derfor et vigtigt led i distributionskæden i T1’s forretning, men han havde i øvrigt en underordnet rolle i forretningen. Han blev straffet med fængsel i 8 måneder.

Der blev hos de tiltalte blandt andet konfiskeret store mængder dopingmidler, narkotika og lægemidler.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte kan inden 14 dage beslutte, om de vil anke dommen til Vestre Landsret.     

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 9. juli 2024.