Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking.

Du kan ikke møde op uden tidsbestilling. 

Vælg enten privat eller erhverv. Erhvervskalenderen er udelukkende til erhvervsbrug. 

Der skal kun bookes én tid, hvis man møder som par (vælg 1 dokument i bookningen) også selvom man kommer med et testamente og to fremtidsfuldmagter. 

Du må ikke booke en tid, såfremt du er udenfor Danmarks grænser og på en udenlandsk IP adresse. Kontakt os da telefonisk.

Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren, lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os, hvis notaren skal komme hjem til dig, eller hvis du skal bruge notaren til lodtrækning eller boksåbning. 

Mail: kolding@domstol.dk

Du skal kontakte Retten i Kolding telefonisk på tlf. 9968 6800, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis en der skal underskrive er dårligt gående og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Notar i Vejle

Vejle kalenderen er åben på konkrete datoer, som fremgår af bookingkalenderen. Notarforretninger i Vejle afholdes på adressen:  Damhaven 5A, 7100 Vejle. I Vejle kan der betales med kontanter eller Mobilepay.

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Kolding modtager dankort, MobilePay eller kontanter

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.

Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren.

Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside (anmelder sags.nr.). Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Det koster 300 kr. pr. fuldmagt, der kan betales med dankort, mobilepay eller kontanter.

Du skal medbringe officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi.
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 300 kr. pr. påbegyndt time.
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for transporten

Retten i Kolding modtager dankort, mobilePay eller kontanter.

Erhverv :

Betaling forud for mødet - bankoverførsel til 0216-4069133835 eller mobilepay 906517. Reference - angiv firmanavn og tidspunkt for møde. 

 

Befordring af notar

Retten i Kolding har i 2020 indgået en befordringsaftale med Taxa Syd AmbA, cvr. 75711115.

Aftalen betyder, at rettens medarbejdere, herunder fogeder, notarer, og dommere skal befordres med taxa til udkørende forretninger. Det vil således ikke længere være muligt for den, der har anmodet om forretningen, selv at befordre rettens medarbejdere til og fra forretningen.

Baggrunden for aftalen er primært hensynet til medarbejdernes sikkerhed, men også hensynet til rettens upartiskhed, komfort under længere kørsler og til, at man kan arbejde i taxaen, har været afgørende for rettens beslutning. Flere andre retter har lignende ordninger.

Taxaen vil blive bestilt af retten og skal betales af den, der har anmodet om forretningen. Den, der har anmodet om forretningen, skal da blot møde på adressen for forretningen på det fastsatte tidspunkt, jf. nedenstående.

Efter sagen er gennemført, vil Taxa Syd fakturere den, der har anmodet om forretningen, via oplysninger fra retten, uden rettens mellemkomst i øvrigt. Taxa Syd fakturerer som udgangspunkt ugentligt. Dog skal personer uden et cvr-nummer afregne kontant med taxachaufføren på adressen, hvor den udkørende forretning finder sted.

Taksterne for kørsel pr. 1. januar 2022 er på hverdage mellem kl. 6-18 et startgebyr på 44,00 kr., samt en efterfølgende minutpris på 5,93 kr. (timepris på 355,74 kr.) og en kilometerpris på 11,88 kr. Ved kørsel på andre tidspunkter eller ved behov for særligt store vogne, f.eks. til befordring af effekter, vil taksten være højere og kan oplyses på forespørgsel. Priserne kan reguleres af Taxa Syd og vil til enhver tid kunne ses på Taxa Syds hjemmeside, idet der fra de der angivne priser skal fratrækkes 15 %.

Sidst opdateret: 23. april 2024