Retten i Kolding

Retten i Kolding har i alt 92 medarbejdere, der er fordelt på 5 afdelinger

Medarbejderne

12 af medarbejderne er dommere, herunder retspræsident Henrik Gjørup.

Rettens ledelse består desuden af administrationschef Birgitte Andersen samt funktionschefer og afdelingsledere fra rettens afdelinger.

Ved retten arbejder desuden retsassessorer, dommerfuldmægtige, kontorfunktionærer og servicevagter.

Afdelinger i Retten i Kolding

De sager, retten behandler, er fordelt til 5 forskellige afdelinger efter sagstype:

• Skifteretten behandler dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger
• Fogedretten behandler fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
• Retsafdelingen behandles civile sager og straffesager
• Familieretten behandler sager om bl.a. forældremyndighed, samvær og skilsmisse
• Administrationsafdelingen varetager rettens daglige drift, herunder bl.a. økonomistyring,      personaleansvar, IT-drift, sikkerhed og information

Sidst opdateret: 24. september 2020