Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Retten i Kolding har i alt 92 medarbejdere, der er fordelt på 4 afdelinger

Retten i Kolding har i alt ca. 92 medarbejdere, der arbejder i 4 forskellige afdelinger. Medarbejderne udgøres af dommere, retsassessorer, dommerfuldmægtige, kontorfunktionærer, servicevagter og studentermedhjælpere.

Rettens ledelse består af retspræsidenten, administrationschefen, de juridiske afdelingschefer (funktionscheferne) og afdelingslederne.

Rettens afdelinger

Rettens sager behandles af 4 forskellige afdelinger efter sagstype:

  • Skifteafdelingen (skifteretten) behandler dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger
  • Fogedafdelingen (fogedretten) behandler fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav
  • Retsafdelingen behandler straffesager og civile sager, herunder familieretssager (familieretten) om bl.a. forældremyndighed, samvær og skilsmisse
  • Administrationsafdelingen varetager rettens daglige drift, herunder bl.a. sikkerhed og service, notarsager, økonomi, personale, IT og information/pressekontakt

Jurister

Dommerkollegiet

Retspræsident Henrik Gjørup
Dommer Anne Mikkelsen
Dommer Bente Thanning
Dommer Berit Viegaard Andersson
Dommer Hanne Rasmussen
Dommer Helle Krogh
Dommer Jan Strange
Dommer Jeanette Bro Fejring
Dommer Niels Deichmann
Dommer Niels Klitgaard
Dommer Nikolaj K. Andersen
Dommer Peter Hageman Christensen

Kst. dommer Julie Nymark Breum
Kst. dommer Kristine Bro Holbech

Andre juridiske medarbejdere

Retsassessor Claes Dall Hersland
Retsassessor Henrik Barfoed
Retsassessor Laila Skov Kunst
Retsassessor Peter Toftager
Dommerfuldmægtig Andreas Grønning
Dommerfuldmægtig Emil H. Deleuran
Dommerfuldmægtig Hans Christian K. Hansen
Dommerfuldmægtig Jens Lønstrup
Dommerfuldmægtig Lene Kirkegaard
Dommerfuldmægtig Maria Dalager Hauge
Dommerfuldmægtig Morten Bertelsen
Dommerfuldmægtig Pernille Allen Andersen

Sidst opdateret: 24. august 2021