Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Hvis du skal møde i Retten i Kolding, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Kolding
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Telefonnummer: 99 68 68 00

Bitingsted i Vejle:
Enkelte fogedmøder samt notarforretninger.
Damhaven 5A, st.th.
7100 Vejle

Åbningstider

Retten i Kolding har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

 

 

 

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Se kontaktoplysninger for Retten i Kolding

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Retten i Kolding på følgende måde:

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge Retten i Kolding, og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

 Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

 Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Kolding har konto i Danske Bank. Se kontonummeret nedenfor

Når du overfører penge til retten, er det vigtigt, at du i bemærkningsfeltet skriver rettens sagsnr. Hvis du ikke har rettens nr., kan du skrive parts navn og evt. type sag. 

Overførsler (f.eks. retsafgift) vedrørende:
 • Notarialforretninger
 • Civile sager
 • Fogedsager
 • Skiftesager
 • Bo- og tillægsafgift  
 • Udskrifter og attester fra alle afdelinger 

Skriv gerne nedenstående forkortelser i overførslen:

 • FS - fogedsag
 • BP - betalingspåkrav
 • SS - straffesag
 • AS - tvangsauktion
 • BS – civil sag
 • NOTAR
 • SKS - skifteretten

indbetales til Danske Bank reg.nr. 0216 kontonr. 406 913 3851

Overførsler vedrørende: 
 • Sikkerhedsstillelser i tvangsauktioner
 • Sikkerhedsstillelser vedrørende genoptagelse af fogedsager
 • Sikkerhedsstillelser vedrørende civilsager
 • Betaling af fordringer i fogedsager primært til rekvirenten/advokat. Alternativ kan beløbet overføres til Retten som videreekspederer beløbet til rekvirenten.

indbetales til Danske Bank reg.nr. 0216 kontonummer 406 913 3835

IBAN: DK64 0216 4069 1338 35

BIC/SWIFT: DABADKKK

MobilePay kan anvendes på 906517.

Retten i Kolding modtager betaling på Dankort eller kontant (højst 14.999 kr., og ikke 500 EUR-sedler)

__________________________________________________________

Løn

Lønkørsler for domsmænd, vidner (tabt arbejdsfortjeneste) og stævningsmænd sker 2 gange månedligt. Lønsedler fremsendes i Digital post. 

Spørgsmål til løn kan rettes til Administrationen, tlf. 99 68 68 00. E-mail adm.kol@domstol.dk

____________________________________________________________

Elektronisk fakturering:

Al fakturering til retten skal ske elektronisk.

Ved fakturering benyttes rettens EAN-nummer.

EAN-lokationsnummer: 
5798000161788


Læs mere om elektronisk fakturering på www.virk.dk eller på Økonomistyrelsens hjemmeside www.oes.dk

Transport, parkering og adgangsforhold

Transport

Kolding station:
Retten er indenfor gåafstand fra Kolding station. Det tager ca. 10 minutter at gå til retten.

Du kan evt. se på www.rejseplanen.dk og lave en rejseplan til Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Her kan du få et kortudsnit af gåturen fra stationen til Retten.

Vejle station:
Bitingstedet er indenfor gåafstand fra Vejle station. Det tager ca. 10 minutter at gå til retten.

Du kan evt. se på www.rejseplanen.dk og lave en rejseplan til Damhaven 5A, st. th., 7100 Vejle. Her kan du få et kortudsnit af gåturen fra stationen til Retten.

Busser:
Se nærmere omkring busser, der kører til Kolding og Vejle på www.sydtrafik.dk  

Parkering:

Retten i Kolding 

Der er parkeringsbegrænsninger ved Retten i Kolding mandag til fredag kl. 7-17:

P-skive påbudt

 • Gratis parkering i 30 minutter med korrekt indstillet p-skive
 • Parkering derudover kun tilladt med gyldig p-tilladelse registreret via Tap'n'park i rettens information
 • Parkering er kun tilladt i afmærkede båse

Parkeringen administreres af EuroPark Parkeringskontrol. Ved overtrædelse kan et kontrolgebyr pr. døgn blive pålagt.

Ved parkering på en handicapplads uden gyldigt handicapskilt synligt placeret i forruden, kan et dobbelt kontrolgebyr pr. døgn blive pålagt. 

Ved parkering i personaleafsnittet uden rettens godkendelse, kan et kontrolgebyr pr. døgn blive pålagt. Klager over pålagte parkeringsgebyrer skal først rettes til EuroPark Parkeringskontrol på dennes hjemmeside.

Rettens bitingsted i Vejle

Ved Damhaven 5 A er der gratis tidsbegrænset parkering, maksimalt 2 timer.

Vejledning for handicappede:

Retten i Kolding er God Adgang-mærket og har fået tildelt mærker for alle 7 handicapgrupper, fordi der er gode fysiske adgangsforhold for alle.

Du kan via dette link læse om adgangsforholdene i detaljer; om eksempelvis parkeringspladser, toiletter, elevatorer m.m. Skal du være nævning eller domsmand, bør du forud for dit møde, forhøre dig om hvilken sal dit møde foregår i, da der er lidt forskel på adgangen til podierne.

Ordensreglement og sikkerhed

Ordensregler

I Retten i Kolding kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen. Desuden er det, der foregår i retssale og mødelokaler, alvorligt og kan være af indgribende betydning for de personer, der er involveret i sagerne. Retsmøderne skal derfor foregå med orden og værdighed.

 1. Rettens personales anvisninger og skiltningen skal følges. I modsat fald kan der ske bortvisning og/eller politianmeldelse.

 2. Alle parter, vidner og private tilhørere skal deponere mobiltelefoner, tablets og pc’ere i adgangskontrollen. Dette gælder ikke professionelle partsrepræsentanter og borgere hos notaren.

 3. Alle skal af respekt for retssystemet rejse sig fra stolen, når dommer/domsmænd og nævninge går ind og ud af retssalen.

 4. Alle skal rejse sig fra stolen, når der afsiges dom.

 5. Det er ikke acceptabelt, at tilhørere, tiltalte, advokater og anklagere småsnakker, griner eller kommenterer på, hvad der foregår under et retsmøde. Det samme gælder nonverbale ytringer.

 6. Man må ikke gå ud og ind af retssalen, mens retsmødet er i gang. Har man forladt retssalen udenfor en pause, skal man vente udenfor, indtil der igen er pause.

 7. Ophold i bygningen er kun tilladt, hvis man deltager eller afventer at deltage i et retsmøde som part, vidne eller tilhører. Hvis man vil vente på deltagere i et retsmøde, skal det ske uden for bygningen.

 8. Der må ikke indtages mad og drikkevarer i retsbygningen. Dette gælder ikke vand i plastikkrus og halspastiller. Der er vand til aktørerne i alle retssale og i automaterne på gangarealerne.

 9. Personer, der skal afgive forklaring i retten, må ikke uden særlig grund være iført hovedbeklædning, solbriller eller andet, så man ikke kan se øjne og ansigt.

 10. Professionelle aktørers mobiltelefoner og radioer skal være slukkede eller lydløse i retssale og mødelokaler.

 11. Optagelse af lyd og billede i retsbygningen kan kun ske efter forudgående tilladelse.

 12. Retten kan begrænse antallet af tilhørere af ordenshensyn, eller hvis der er pladsmangel.

Sikkerhed i retten

Der er fast adgangskontrol ved Retten i Kolding. Se fanen "Adgangskontrol".

Besøgende til Retten i Kolding skal overholde ordensreglerne og rette sig efter anvisninger fra servicevagter og rettens øvrige personale. Se oven for "Ordensregler".

Retten har videoovervågning af retsbygningen og på udendørsarealerne.

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen for professionelle aktører i retssagerne og borgere hos notaren. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Du skal vælge Domstol-Guest i netværksoversigten på din enhed. Derefter åbner billedet på Domstol.dk. Såfremt billedet ikke åbner på Domstol.dk, skal du taste adressen i browseren. 

I velkomstbilledet skal du registrere dig med email og telefonnummer. Derefter modtager du en kode på SMS. Tast mail og kode for at logge på. 

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt. Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Scan til pdf:

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Der må ikke indtages mad og drikkevarer i retsbygningen. Dette gælder ikke vand i plastikkrus og halspastiller. Der er vand til aktørerne i alle retssale og i automaterne på gangarealerne.

Udskrift af domme og kendelser

Som part i en retssag får du automatisk udskrift (kopi) af rettens afgørelser i Digital Post (e-Boks).

Som udenforstående, herunder journalist, kan du efter reglerne om aktindsigt anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser m.v. ved at skrive til retten på mailadressen kolding@domstol.dk

Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilken type dokument du ønsker udskrift af (f.eks. "dom").

En kopi (udskrift) koster 150 kr. i retsafgift pr. dokument. Retsafgiften betales samtidig med bestillingen til Retten i Koldings konto, reg.nr. 0216, kontonr. 4069 133 851. Det skal fremgå tydeligt også af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

Ekspedition af en bestilling kan tage fra 1-10 dage.

Adgangen til at få kopier (aktindsigt) er reguleret i retsplejelovens

kapitel 3 a (§§ 41 a - 41 g).

Adgangskontrol

Retten i Kolding har fast adgangskontrol for at skabe bedre sikkerhed og tryghed for rettens brugere og personale

Det betyder, at personer, der møder i retten, som udgangspunkt skal gå igennem en metaldetektor, som i f.eks. en lufthavn. Nogle personer vil blive visiteret af rettens vagtpersonale. Medbringes en taske, vil den blive gennemgået eller gennemlyst af en røntgenscanner.

Sikkerhedskontrollen foregår sådan:

 • Tøm lommerne og læg løse genstande (f.eks. pung, nøgler, bælte, mobiltelefon) i en bakke
 • Når tasker, mapper, poser mv. er kontrolleret af en vagt, skal du gå gennem metaldetektoren

Hvis metaldetektoren giver signal, skal du igennem et manuelt eftersyn af en sikkerhedsmedarbejder. Der gennemføres også tilfældige manuelle eftersyn, selv om metaldetektoren ikke giver alarm.

Hvis visitationen foretages ved klappen og beføling uden på tøjet, kan du altid bede om at blive undersøgt af en person af samme køn som dig.

Mens du er i retten, skal mobiltelefoner, tablets og pc'ere samt genstande, som kan true sikkerheden i retsbygningen, deponeres hos sikkerhedspersonalet.

Du får en kvittering, som du fremviser, når du skal have de opbevarede genstande retur.

Genstande, der er blevet opbevaret under dagens retsmøder, og som ikke er blevet afhentet ved lukketid kl. 15.00, opbevares af retten i 4 uger. Herefter overgives de til politiets hittegodskontor, alt efter genstandens art og værdi. Genstande, der ikke afleveres til politiet, destrueres.

Eksempler på genstande, der IKKE må medbringes i retten:

 • Mobiltelefoner, tablets og pc'ere
 • Skydevåben
 • Knive, dolke og andre stikvåben
 • Slagvåben
 • Knojern
 • Peberspray
 • Tåregas
 • Spidse genstande (f.eks. sakse og sprøjter)
 • Arbejdsværktøj, medmindre det tilhører håndværkere, der skal benytte det professionelt i retten
 • Håndjern
 • Spidse paraplyer
 • Glasflasker og dåser indeholdende væsker

Hvis vagten er i tvivl om, hvorvidt en besøgende har medtaget andre våbenlignende eller personfarlige genstande, vil vagten altid for en sikkerheds skyld opbevare genstanden under retsmødet.

Hvis man har pligt til at møde, f.eks. som tiltalt eller vidne, men nægter at gå igennem sikkerhedskontrollen, vil det efter retsplejeloven normalt blive sidestillet med, at man er udeblevet fra retsmødet.

Sikkerhedskontrollen kan desværre medføre ventetid ved rettens indgang. Alle opfordres derfor til at møde i god tid. Det er den mødendes eget ansvar at møde til tiden.

Befordring udkørende fogedforretninger

Befordring udkørende fogedforretninger

Retten i Kolding har indgået en befordringsaftale med Taxa Syd AmbA, cvr. 75711115.

Aftalen betyder, at fogeden skal befordres med taxa til udkørende forretninger. Det vil således ikke længere være muligt for rekvirenten selv at befordre rettens medarbejder til og fra forretningen.

Baggrunden for aftalen er primært hensynet til medarbejdernes sikkerhed, men også hensynet til rettens upartiskhed, komfort under længere kørsler, og til at man kan arbejde i taxaen, har været afgørende for rettens beslutning. Flere andre retter har allerede lignende ordninger.

Taxaen vil blive bestilt af retten og skal betales af rekvirenten i første række. Rekvirenten skal da blot møde på adressen for forretningen på det fastsatte tidspunkt, jf. nedenstående.

Fremgangsmåden i forbindelse med taxakørslen vil for retten blive således:

A
Hvis der er flere sager på en køredag, udarbejder retten en køreplan, hvor turens forløb planlægges under hensyntagen til geografien samt med angivelse af mødested og -tidspunkt(er). Planen sendes til taxaselskabet senest kl. 14.00 dagen før kørslen. Retten giver herefter besked til rekvirenten om, hvornår der skal gives møde på adressen i den enkelte sag.

B
Hvis en dags sager kun vedrører én rekvirent, skal der ikke planlægges en rute på forhånd. Ruten lægges da undervejs.

C
Hvis retten kun har behov for kørsel til én enkelt sag, bestilles taxaen til et bestemt tidspunkt.

D
Hvis der på en planlagt køredag kun resterer få sager, fordi de øvrige planlagte sager er blevet tilbagekaldt eller aflyst af andre grunde, er taxaselskabet forpligtet til at køre rettens medarbejder retur til rettens adresse for derefter at returnere igen på et senere aftalt tidspunkt og hente rettens medarbejder til kørsel til den eller de sidste sager. Der kan ikke i den situation kræves betaling for tiden mellem den første sags afslutning og den sidste sags påbegyndelse.

Hvis en sag gennemføres, vil befordringsudgifterne blive fordelt således, at dagens samlede køreudgift vil blive delt ligeligt med antallet af behandlede sager. Herefter vil Taxa Syd fakturere rekvirenten via oplysninger fra retten, uden rettens mellemkomst i øvrigt. Taxa Syd fakturerer som udgangspunkt ugentligt.

Taksterne for kørsel pr. 1. januar 2022 er på hverdage mellem kl. 6-18 et startgebyr på 44,00 kr., samt en efterfølgende minutpris på 5,93 kr. (timepris på 355,74 kr.) og en kilometerpris på 11,88 kr. Ved kørsel på andre tidspunkter eller ved behov for særligt store vogne, f.eks. til befordring af effekter, vil taksten være højere og kan oplyses på forespørgsel. Priserne kan reguleres af Taxa Syd og vil til enhver tid kunne ses på Taxa Syds hjemmeside, idet der fra de der angivne priser skal fratrækkes 15 %.

Rekvirenter i umiddelbare fogedforretninger om udsættelse af lejer af lejemål skal som hidtil selv indgå aftaler med eventuelt flyttefirma og låsesmed.

Flyttefirmaer der anvendes ved udsættelser

Flyttefirmaer der anvendes ved udsættelser af Sydøstjyllands Politi

BECHS & ABC Flytteforretning ApS, Nordager 8, 6000 Kolding tlf. 7552-6999
Mail: abc@abcflytteforretning.dk

Vesterlund & Wølk Transport, Ægirsvej 14, 7000 Fredericia v/ Niels Vesterlund, tlf. 4027-3691 og John Wølk tlf. 2026-3676. Lager: Fabriksvej 3, 7000 Fredericia.
Mail: flytning@ww-trans.dk eller niels@ww-trans.dk

Universal Transport & Flytteforretning, Stiftsvej 11, 7100 Vejle, tlf. 7584- 3311 / Brian tlf.: 4070- 8181 / Tommy tlf.: 6029-9901 / Maria tlf.: 2632-9008. Lager i Vejle og i Lund v/Horsens.
Mail: firma@universaltransport.dk , brian@universaltransport.dk , tc@universaltransport.dk

Horsens Flyttefirma, Korden 5, 8700 Horsens tlf. 8181-8700
Mail: Flyt@Horsensflyttefirma.dk

Jydsk Flytteforretning, Århusvej 47, 8382 Hinnerup, Lager på Pi 3i Søften, 8382 Hinnerup, Århus. Tlf. 8698- 6605/Klaus tlf.: 4055- 3158. Vedr. regninger Tina tlf.: 2844-4580.
Mail: info@jydsk-flytteforretning.dk

Grindsted Flytte- og Vognmandsforretning, Søndre Boulevard 271, 7200 Grindsted. Tlf. 7532-3226 / Jørgen tlf.: 2240-2064. Lager: Heimdalsvej 29.
Mail: hede-j@mail.dk

Sidst opdateret: 17. april 2024