Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Retten i Kolding vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Følgende advokat yder retshjælp til personer, der opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325, stk. 3-5:

Kolding:

Advokat Charlotte Szocska                              

Advokat Sigurd Trolle                                      

Advokat Carsten Hove                                     

Advokat Niels-Erik Kallmayer

Advokat Niels Anker Michaelsen 

Advokat Peter Stanstrup

Fredericia:  

Advokat Michael Sønderskov   

Advokat Mette Grith Stage        

Advokat Mikkel Holsteen Cramer   

Vejle:

Advokat Lars Dahl-Nielsen  

Advokat Niels Johansen   

Advokat Linda Saugmann Dollerup

Advokat Mads Kjær Jensen 

Advokat Britt Reinwald Schmidt

Advokat Leif Guldhammer

Du kan finde advokatens kontaktoplysninger her. 

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk

Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. 

Brug af advokatvagten er anonym og gratis.

Har du brug for hjælp i forbindelse med private juridiske problemer, kan vi henvise dig til advokatvagten her.

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Kolding give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.

Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Kolding, att. civilretten. 
Mail: civil.kol@domstol.dk, tlf. 99686800

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Gratis og uvildig rådgivning om gæld

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Beskikkede (beneficerede) advokater i Kolding retskreds (i alfabetisk orden efter fornavn):

 • Advokat Britt Reinwald, Vejle 
 • Advokat Carsten Hove, Kolding                                     
 • Advokat Charlotte Szocska, Kolding                             
 • Advokat Lars Dahl-Nielsen, Vejle
 • Advokat Linda Saugmann Dollerup, Vejle
 • Advokat Mads Kjær Jensen, Vejle
 • Advokat Mette Grith Stage, Fredericia
 • Advokat Michael Sønderskov, Fredericia
 • Advokat Mikkel Holsteen Cramer, Fredericia
 • Advokat Nicolai Kryger, Billund
 • Advokat Niels Anker Michaelsen, Kolding
 • Advokat Nils-Erik Kallmayer, Kolding
 • Advokat Niels Johansen, Vejle
 • Advokat Peter Stanstrup, Kolding
 • Advokat Sigurd Trolle, Fredericia                         

Du kan finde advokatens kontaktoplysninger her. 

Kuratorer og likvidatorer

Skifteretten i Kolding har efter opslag i Statstidende for en 4-årig periode antaget en række advokater som faste kuratorer/likvidatorer med virkning fra den 1. september 2021.

Ordningen bliver praktiseret i lighed med ordningen ved flere andre skifteretter, og som udgangspunkt vil en af de faste kuratorer/likvidatorer derfor blive udpeget i hvervene som henholdsvis kurator og likvidator.

De antagne advokater er (i alfabetisk orden efter fornavn):

 • Advokat Bjarne L. Petersen, Vejle
 • Advokat Jan Bruun Jørgensen, Kolding 
 • Advokat Mads Danielsen, Vejle
 • Advokat Michael E. Hansen, Kolding
 • Advokat Steen Jørgensen, Fredericia

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skifteretten anvender et antal advokater som medhjælpere i gældsaneringssager. De pågældende advokater har til opgave at have kontakt med ansøgerne under sagen, at indhente oplysninger fra ansøgers kreditorer og at lave gældssaneringsdividende.

En medhjælper er skifterettens advokat og ikke advokat for ansøger. Der kan i ganske få tilfælde beskikkes en advokat for ansøger, og det vil i givet fald ikke være en medhjælper.

De anvendte advokater er (i alfabetisk orden efter fornavn):

 • Advokat Bjarne Petersen, Vejle
 • Advokat Lars Brinkmann, Vejle           
 • Advokat Niels-Erik Kallmayer, Kolding
 • Advokat Sigurd Trolle, Fredericia

Bobehandlere

Følgende advokater er autoriseret som bobehandlere ved Retten i Kolding:

 • Advokat Jakob Hyland Edvardsen, Vejle
 • Advokat Lene Haustrup Mortensen, Vejle
 • Advokat Sigurd Trolle, Fredericia

Civilstyrelsen autoriserer et antal advokater som autoriserede bobehandlere, der skal behandle sager om ægtefælleskifte.

Skifteretten træffer afgørelse om behandling af sager om ægtefælleskifte og udpeger den bobehandler, der skal behandle den enkelte sag.

Bobestyrere

Følgende advokater er antaget som autoriserede bobestyrere ved Retten i Kolding (i alfabetisk orden efter fornavn):

 • Advokat Anders Hvidberg Plum, Kolding
 • Advokat Charlotte Szocska, Kolding
 • Advokat Claus Rasmussen, Vejle
 • Advokat Erik Heilesen, Vejle
 • Advokat Jan Kiel Lauritsen, Vejle
 • Advokat Mette Fredslund Groth, Kolding
 • Advokat Sigurd Trolle, Fredericia

 

 

Boligdommere

Følgende personer fungerer som boligdommere ved Retten i Kolding i perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2025:

Grundejere – indstillet af BL – Danmarks Almene Boliger:

Helle Ravn, Vejle
Kim Lassen, Vejle
Lis Gregersen, Fredericia
Finn Muus, Fredericia
Karin Mortensen, Vejle

Grundejere – indstillet af Danske udlejere:

Hans Ole Friss Larsen, Kolding
Claus Vilfred Johansen Eland, Bjert
Claus Askjær, Kolding
Bertel Dybdal Nielsen, Vejle
Iben Have Thomsen, Gadbjerg
Lars Bo Ottesen, Fredericia
Hans Valentin Nielsen, Fredericia
Gunnar Adolf Asmussen, Haderslev
Knud Rasmussen, Haderslev
Michael Andersen, Hammel

Lejere – indstillet af Lejernes Landsorganisation i Danmark:

Anders Bækby, Kolding
Lars Winther Dohn, Ringkøbing
James Arbøl, Horsens
Thomas Steensen, Horsens

Lejere – indstillet af Erhvervslejernes Landsorganisation:

Morten Hohn, Vejle
Claus Witt, Haderslev
Jan Moosmand, Odense (pr. 19. juni 2024)

Lejere – Danmarks Lejeforeninger:

Heidi Kjær Nielsen, Haderslev
Jan Erik Skov Leth, Haderslev

Lejere – indstillet af Danske lejere:

Kim Nielsen, Fredericia
Lars Hougaard, Fredericia
Jan Holm Jensen, Horsens

Kolding Lejerforening:

Jeanette Daubjerg Hansen, Vojens
Louise Stockmarr Olesen, Haderslev
Britt Pedersen, Kolding
Lone Svankjær Enemark, Haderslev
Britta Buhl, Kolding
Majbritt Møller Madsen, Kolding
Charlotte Ulstrup, Kolding

Auktionsledere

Følgende er beskikket som auktionsledere i Kolding retskreds:

Mogens Broe-Andersen
Buch Advokatfirma
Søndergade 21 5
6600 Vejen
73 22 17 31
mba@buch-advokatfirma.dk

Lars Fuglsang-Madsen
Dandyvej 5F
7100 Vejle
31 31 09 56
lars.vejle@lauritz.com

Beskikket for auktionsholdervirksomhed:
Jonas Rahbek Pedersen (BCA Autoauktioner A/S)
Auktionsvej 8
7120 Vejle Ø
76 42 53 17
jr@bca.dk

Auktionsledere er beskikket af Justitsministeriet og afholder efter auktionsloven frivillige, offentlige, fysiske auktioner over løsøre under fogedrettens tilsyn.

 

 

Sidst opdateret: 20. juni 2024