Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Her kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider ved Retten i Kolding

Forældreansvarssager (forældremyndighed, bopæl, samvær):
 • Telefonmøde holdes 6-10 uger efter, at Familieretshuset har anlagt sagen på sagsportalen på vegne af sagsøger
 • Møde i familieretten med forældrene holdes 2-3 måneder efter telefonmødet
Straffesager:
 • Domsmandssager (evt. fængselsstraf) om (grov) vold, voldtægt, våbenbesiddelse m.v.: Møde i retten (hovedforhandling) holdes 1-4 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Domsmandssager om andet: Møde i retten (hovedforhandling) holdes 8-18 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Tilståelsessager (evt. fængselsstraf): Møde i retten holdes 4-12 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Mindre sager om færdsel m.v. (evt. bødestraf): Møde i retten (hovedforhandling) holdes 6-12 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
Dødsboer:
 • Udlevering af dødsbo: Op til 14 dage fra skifterettens modtagelse af blanketter fra arvinger
 • Andre henvendelser om dødsboer besvares indenfor 10 uger
Fogedsager:
 • Udlægssager (inddrivelse af gæld): Møde i fogedretten holdes 4-5 uger efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor
 • Udsættelse af lejemål (på grund af huslejerestance): Fogeden kører ud til adressen med deltagelse af flyttefolk m.v. ca. 6 uger efter, at fogedretten har modtaget anmodningen fra udlejer
 • Tvangsauktion over fast ejendom: Møde i fogedretten (1. auktion) holdes 3-4 måneder efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor
 • Betalingspåkrav behandles indenfor ca. 3 måneder efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor
Konkurs, gældssanering m.v.:
 • Konkursbegæringer behandles, så snart rekvirentens advokat kan deltage i et møde, og skyldner kan indkaldes
 • Anmodninger om gældssanering og alle andre henvendelser og sagstyper indenfor insolvensret ekspederes på op til 14 dage efter, at skifteretten har modtaget anmodningen eller henvendelsen
Civile sager (typisk pengekrav mellem private):
 • Telefonmøde holdes 2-3 måneder efter, at sagsøgte har svaret på sagsanlægget på sagsportalen
 • Møde i retten (hovedforhandling) holdes 9-18 måneder efter, at sagsøgte har svaret på sagsanlægget på sagsportalen
Retsmægling:

Møde i civile sager til retsmægling med en dommerretsmægler holdes 3-5 måneder efter, at retten har modtaget anmodningen om retsmægling

Forældreansvarssager (forældremyndighed, bopæl, samvær):
 • Telefonmøde holdes 6-10 uger efter, at Familieretshuset har anlagt sagen på sagsportalen på vegne af sagsøger
 • Møde i familieretten med forældrene holdes 2-3 måneder efter telefonmødet
Straffesager:
 • Domsmandssager (evt. fængselsstraf) om (grov) vold, voldtægt, våbenbesiddelse m.v.: Møde i retten (hovedforhandling) holdes 1-4 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Domsmandssager om andet: Møde i retten (hovedforhandling) holdes 8-18 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Tilståelsessager (evt. fængselsstraf): Møde i retten holdes 4-12 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Mindre sager om færdsel m.v. (evt. bødestraf): Møde i retten (hovedforhandling) holdes 6-12 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
Dødsboer:
 • Udlevering af dødsbo: Op til 14 dage fra skifterettens modtagelse af blanketter fra arvinger
 • Andre henvendelser om dødsboer besvares indenfor 10 uger
Fogedsager:
 • Udlægssager (inddrivelse af gæld): Møde i fogedretten holdes 4-5 uger efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor
 • Udsættelse af lejemål (på grund af huslejerestance): Fogeden kører ud til adressen med deltagelse af flyttefolk m.v. ca. 6 uger efter, at fogedretten har modtaget anmodningen fra udlejer
 • Tvangsauktion over fast ejendom: Møde i fogedretten (1. auktion) holdes 3-4 måneder efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor
 • Betalingspåkrav behandles indenfor ca. 3 måneder efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor
Konkurs, gældssanering m.v.:
 • Konkursbegæringer behandles, så snart rekvirentens advokat kan deltage i et møde, og skyldner kan indkaldes
 • Anmodninger om gældssanering og alle andre henvendelser og sagstyper indenfor insolvensret ekspederes på op til 14 dage efter, at skifteretten har modtaget anmodningen eller henvendelsen
Civile sager (typisk pengekrav mellem private):
 • Telefonmøde holdes 2-3 måneder efter, at sagsøgte har svaret på sagsanlægget på sagsportalen
 • Møde i retten (hovedforhandling) holdes 9-18 måneder efter, at sagsøgte har svaret på sagsanlægget på sagsportalen
Retsmægling:

Møde i civile sager til retsmægling med en dommerretsmægler holdes 3-5 måneder efter, at retten har modtaget anmodningen om retsmægling

Sidst opdateret: 21. september 2022