Gå til sidens indhold

Retten i Odense

05 mar 2021

Retten i Odense

Fængselsstraffe fra 9 mdr. til 20 år

I en nævningesag ved Retten i Odense om alvorlig narko -og våbenkriminalitet er 10 tiltalte idømt straffe fra fængsel i 9 mdr. til fængsel i 20 år. Kun 3 af de tiltalte blev idømt straffe under 10 års fængsel.

Retten fandt det bevist, at 6 af de 7 tiltalte, der fik fængselsstraffe på 10 år og derover, udgjorde en samlet kriminel organisation med en hierarkisk opbygning og med differentierede roller. Den 7. tiltalte, der ikke blev anset for at tilhøre den kriminelle organisation, blev fundet skyldig i et af hovedforholdene, som vedrørte besiddelse af op mod 30 kg formodet amfetamin med henblik på videresalg, ligesom de øvrige 6 tiltalte blev fundet skyldige i besiddelse af 21 kilo af den pågældende formodede amfetamin, som viste sig at være koffein.

I det væsentlige for dette forhold blev denne 7. tiltalte straffet med fængsel i 12 år.

De 6 tiltalte, der udgjorde en samlet kriminel organisation, blev ud over narkoforholdet fundet skyldig i besiddelse af våben i vekslende omfang med hensyn til antal. Samlet var der tale om et lager af våben på over 50, som nogle af de tiltalte også fandtes skyldige i at transportere.

De nævnte 6 tiltalte fik følgende straffe: fængsel i 20 år, fængsel i 16 år, fængsel i 15 år, fængsel i 14 år til 2 tiltalte, og fængsel i 10 år.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. 11-3807/2020.