Gå til sidens indhold

Retten i Odense

Retten i Odense

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i retten i Odense. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Kontakt Vagtstuen for at få en aftale om besøg i retten i Odense.
E-mail: vagt.ode@domstol.dk 

Undervisningsmateriale for folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Information om besøg i retten

I Retten i Odense kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Odense her

Erhvervspraktik i retten

Retten i Odense modtager gerne skolepraktikanter på 9. og 10. klasses niveau.

Retten har valgt at tage 2 praktikanter ind 2 gange om året.

Forårsuge 2023: Uge 11   

Praktikanterne følges ad under hele forløbet. 
Praktikanterne vil kun overvære civile- og straffesager.

Hvem skal du kontakte?

Retten har valgt kun at modtage praktikanter igennem UUO (ungdommens uddannelsesvejledning Odense og Omegn). Ønsker du en praktikplads ved Retten i Odense, bedes du derfor rette henvendelse til din lokal skolevejleder, som derefter retter henvendelse til UUO.

Sidst opdateret: 11. oktober 2023