Gå til sidens indhold

Retten i Odense

08 sep 2021

Retten i Odense

5 unge mænd dømt for grov vold

Under en nævningesag blev de tiltalte T1-T5 fundet skyldige i grov vold i forening begået inden for skærpet strafzone og T2-T5 tillige i vidnetrussel og vold mod offentligt ansat. Alene T3 blev anset skyldig i knivstik, som udgjorde en del af den grove vold.

Hovedforholdet under sagen var det grove voldsforhold, hvor alle 5 var tiltalt for i forening at have udsat F, der var ansat som pædagogmedhjælper på en institution, hvor T2 havde boet, for adskillige slag, spark og tramp på kroppen og i ansigtet, og for at have stukket F med en kniv eller lignende genstand i venstre armhule og i højre lår.

Retten udtalte i skyldkendelsen – efter at have opsummeret beviserne i sagen – følgende:
Efter det anførte finder retten det bevist, at alle de tiltalte i forening efter fælles forståelse har udøvet vold mod eller på anden måde har tiltrådt vold mod F i form afslag, spark og tramp.

T3 har selv forklaret, at han husker at have stukket F én gang, og at det kun kan have været ham, der har stukket også anden gang. Denne del af T3’s forklaring er støttet af Fs forklaring om, at det var T3, der stod på den side af ham, hvor han må være blevet stukket første gang, og det lægges til grund, at det var T3, der stak F.

Der er ikke ført bevis for, at der var andre, der anvendte stikvåben.

Med den anførte modifikation er det herefter bevist, at T3 er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Anklagemyndigheden har ikke ført bevis for, at de tiltalte havde talt om knive forud for episoden, eller at de øvrige tiltalte var bekendt med, at T3 var i besiddelse af et stikvåben, og der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at de tiltalte forud for overfaldet havde en fælles forståelse om, at der skulle anvendes kniv eller andet stikvåben. Det kan efter de forklaringer, der er afgivet, heller ikke lægges til grund, at det stikvåben, som T3 anvendte under overfaldet, var synligt for andre end ham selv. F opdagede heller ikke under overfaldet, at han blev stukket. Det opdagede han først, efter episoden var afsluttet, og han blev fulgt hen til sin bil af vidnet A. Der er herefter ikke ført bevis for, at de T1, T2, T4 og T5 har medvirket til at anvende stikvåben eller tilsluttet sig dette, og de frifindes alle fire for denne del af tiltalen.

Retten finder, at adskillige slag, spark og tramp, herunder i ansigtet, begået af flere i forening, og til dels mens F lå ned er vold af særlig farlig, rå eller brutal karakter.

T5, der ikke var ankommet til stedet sammen med de øvrige 4 tiltalte, blev frifundet for vidnetrussel og vold mod offentligt ansat.

T 2 blev fundet skyldig i flere andre forhold, herunder for tidligere trusler rettet mod F.

Der afsiges dom i sagen den 13. september 2021.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. SS 1-10489/2020.