Gå til sidens indhold

Retten i Odense

30 jun 2022

Retten i Odense

Dom i nævningesag

8 mænd fundet skyldige i langvarig frihedsberøvelse af en mand og idømt fængselsstraffe på henholdsvis 5, 6, 7, 8 og 9 år.

I et internt opgør er 8 mænd tilknyttet en motorcykelklub i Assensområdet fundet skyldige i - i forening - at have foretaget en langvarig frihedsberøvelse af en anden mand, som tidligere havde været medlem af den samme motorcykelklub, ved over mere end 3 uger i marts 2021 for vindings skyld at have holdt ham indespærret i et aflåst værelse på en landejendom samt at have begået omfattende grov vold og fremsat trusler mod den pågældende.

De tiltalte 8 mænd er idømt fængselsstraffe på henholdsvis 5, 6, 7, 8 og 9 år. Der er ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på karakteren og den tidsmæssige udstrækning af frihedsberøvelsen, som blev begået af de tiltalte i forening, herunder den rå og brutale vold, som blev begået i tilknytning hertil, og den foretagne pengeafpresning. Der er endvidere lagt vægt på, hvorvidt de enkelte tiltalte havde en mere eller mindre fremtrædende rolle i den begåede kriminalitet herunder deres mere eller mindre aktive del i voldsudøvelsen, og at der for flere af de tiltaltes vedkommende er tale om, at de tidligere er straffet for personfarlig kriminalitet.

Manden, som havde været frihedsberøvet, fik tilkendt en erstatning for tort på 100.000 kr.

Sagen er behandlet under sagsnr. SS 2-8128/2021.