Gå til sidens indhold

Retten i Odense

28 sep 2022

Retten i Odense

Dom i nævningesag

Dom afsagt: 28. september 2022

En 36-årig kvinde og hendes 34-årige mandlige samlever er idømt fængsel på henholdsvis 1 år og 6 måneder og 5 år for seksuelle overgreb mod kvindens 10-årige datter.

En 36-årig kvinde og hendes 34-årige mandlige samlever er af et enigt nævningeting fundet skyldige i andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse, begået mod kvindens 10-årige datter over en periode på flere måneder fra sommeren 2021 og frem til sidst i november 2021. Den 36-årige kvinde er desuden fundet skyldig i at have ladet datteren stimulere hende seksuelt med en dildo, mens hendes 34-årige mandlige samlever er fundet skyldig i flere gange at have forsøgt at have samleje med kvindens datter.

Nævningetinget har nu fastsat straffen. Kvinden straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder, mens manden straffes med fængsel i 5 år. Ved straffens fastsættelse har nævningetinget lagt vægt på overgrebenes karakter og omfang, ligesom der for kvindens vedkommende blev lagt vægt på kvindens rolle som primær omsorgsperson, mens der for mandens vedkommende blev lagt på hans relation til kvindens datter.

Manden er samtidig idømt et forbud mod at bo sammen med børn under 18 år. Forbuddet gælder indtil videre. Nævningetinget har her lagt særlig vægt på behovet for at beskytte eventuelle nye ofre mod overgreb i fremtiden.

Kvinden og manden er samtidig af de tre juridiske dommere dømt til i forening at betale 100.000 kr. i godtgørelse til kvindens datter. Derudover skal manden betale yderligere 50.000 kr. Ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse har dommerne lagt vægt på, at de tiltalte i vidt omfang har begået overgrebene sammen eller begge været vidende om overgrebene. Derudover er manden dømt i videre omfang end kvinden og er derfor pålagt at betale en yderligere godtgørelse.

Sagen er behandlet under sags.nr. 9-735/2022.