Gå til sidens indhold

Retten i Odense

05 feb 2024

Retten i Odense

Kommune frifindes for erstatningsansvar for mors mishandling af egne børn

Dom afsagt: 5. februar 2024
Sagen kort:

En kvinde blev i efteråret 2021 fundet skyldig i at have udsat sine fire børn for mishandling, vanrøgt, nedværdigende behandling og ulovlig tvang under børnenes ophold i kvindens hjem. Overgrebene blev begået fra 1996 til 2020.

Efterfølgende fremsatte børnene krav om erstatning mod Odense Kommune.

Odense Kommune modtog i perioden fra 2005 til 2020 flere underretninger med oplysninger, der gav anledning til bekymring for børnenes forhold. Odense Kommune undersøgte forholdene i hjemmet, men lod børnene blive boende hos deres mor. Børnene mente, at kommunen dermed blev ansvarlig for, at overgrebene mod børnene kunne fortsætte gennem de mange år.

Sagens resultat:

Odense Kommune blev frifundet for det fremsatte erstatningskrav.

Retten har vurderet, at Odense Kommune har reageret på de enkelte underretninger på en relevant og hensigtsmæssig måde, når der tages udgangspunkt i de konkrete oplysningerne i de enkelte underretninger.

De enkelte underretninger indtil 2020 angik en bekymring for, at børnene risikeredes at mistrives på grund af et højt konfliktniveau mellem kvinden og børnenes fædre. Retten har vurderet, at kommunen på grundlag af de konkrete oplysningerne i de enkelte underretninger ikke havde grund til bekymring for, at børnene risikerede at blive udsat for overgreb fra moderen. Retten har også vurderet, at kommunen ikke havde mulighed for at afdække de faktiske forhold i hjemmet, idet moderen havde formået at instruere børnene i hvordan børnene skulle svare på kommunens spørgsmål, ligesom moderen var i stand til at manipulere andre til at opfatte hende som en omsorgsfuld og kærlig moder.

I 2020 modtog kommunen flere underretninger med oplysninger, som skabte en bekymring for, om børnene risikerede at blive udsat for overgreb i hjemmet hos moderen. Disse underretninger førte til, at moderen blev anholdt, varetægtsfængslet og siden dømt for at have udsat børnene for overgrebene. Retten har vurderet, at kommunen har reageret hensigtsmæssigt på disse underretninger.

Samlet har retten dermed ikke fundet grundlag for at pålægge Odense Kommune at betale erstatning til børnene.