Gå til sidens indhold

Retten i Odense

Retten i Odense

Der er i alt 84 medarbejdere i Retten i Odense fordelt over 7 afdelinger.

Ud af de i alt 84 medarbejdere er der ansat 12 dommere og 10 fagjurister.

Rettens ledelse er:

Retspræsident Rasmus Damm
Administrationschef Torben Kristiansen
Sekretariatschef Mette Brock Hansen

Retssekretariatet:
Sekretariatschef Mette Brock Hansen
Afdelingsleder Helle Jessen 

Forberedelsesafdelingen:
Funktionschef Lotte Virkelyst Johansen
Afdelingsleder Helle Jessen

Familieretten:
Funktionschef Lotte Virkelyst Johansen
Afdelingsleder Helle Jessen

Skifteretten:
Funktionschef Lisbeth Bügel Madsen
Afdelingsleder Jette R. Brandt

Fogedretten:
Funktionschef 
Afdelingsleder Solveig Ditlevsen

 

Kort beskrivelse af sagsområderne

Sagsområderne

Retssekretariatet

Retssekretariatet består af 11 retsafdelinger og en forberedelsesafdeling. Retsafdelingen behandler civile- og straffesager.

I de civile sager tilbyder retten retsmægling.

Hovedforhandlingen i de civile sager er i almindelighed offentlige og kan overværes af alle. Dette gælder dog ikke:

 • Sager om ægteskab
 • Sager om forældremyndighed og bopæl
 • Faderskabssager
 • Prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke

Retsafdelingerne behandler alle former for straffesager:

 • Grundlovssager
 • Nævningesager
 • Domsmandssager
 • Bødesager
 • Tilståelsessager

Forberedelsesafdelingens behandling af de almindelige civile sager og småsager sker skriftligt og forberedende retsmøder afholdes som regel som telefonmøder. Ligeledes opretter og fordeler afdelingen de nye indkomne straffesager.

 

Skifteretten

 • Dødsboer
 • Ægtefælleskifter
 • Konkurs
 • Gældssanering
 • Tvangsopløsning af selskaber
 • Rekonstruktion
 • Serviceattester
 • Notarforretninger

Familieretten

 • Sager om ægteskab
 • Sager om forældremyndighed og bopæl
 • Faderskabssager
 • Prøvelse af beslutning om adoption uden samtykke
 • Tvangsfjernelser

Fogedretten

 • Inddrivelse
 • Udlæg
 • Betalingspåkrav
 • Inddrivelse af gæld til det offentlige
 • Arrest
 • Fogedforbud
 • Bevissikring
 • Umiddelbar fogedforretning
 • Udsættelse af lejemål
 • Kreditaftalesager/afhentning af biler
 • Samværssager
 • Tvangsauktioner

 

Sidst opdateret: 05. oktober 2023