Gå til sidens indhold

Tal og fakta

Statistikkerne dækker antallet af modtagne og afsluttede sager i retterne og sagsbehandlingstider. Statistikken er opdelt efter byretter og overordnede retter.

Statistikkerne dannes elektronisk på baggrund af registreringer i retternes lokale sagsbehandlingssystemer. Registreringerne samles i et system i Domstolsstyrelsen. Statistikkerne viser tal inden for overordnede kategorier af sager, fx domsmandssager, tilståelsessager og sager uden domsmænd. 

Nøgletal

Her kan du læse nøgletal for sagsbehandlingen ved Danmarks Domstole.

Civile sager

Statistikken dækker kategorier af forskellige sager samt sagsbehandlingstider.

Straffesager

Statistikken dækker kategorier som fx tilståelsessager samt sagsbehandlingstider.

Skiftesager

Statistikken dækker overordnede kategorier af sagstyper samt sagsbehandlingstider.

Fogedsager

Statistikken dækker overordnede kategorier af sagstyper samt sagsbehandlingstider.

Tvangsauktioner

Statistikken dækker antallet af sager samt sagsbehandlingstider.

Notarialforretninger

Se statistikken for antallet af gennemførte notarialforretninger.

Tinglysningssager

Her kan du se tal for antallet af sager samt sagsbehandlingstider.

Omberammelser og udsættelser

Domstolsstyrelsen har lavet en analyse af omfanget af og årsager til omberammelse og udsættelse af straffesager.