14 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

P-afgift på sted godkendt til parkering hvor endnu ikke udført afstribning

14 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retlig interesse i konkurs

14 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om forældelse af omstødelseskrav i konkurs

11 jun 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om afvisning af anke i en straffesag

07 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Systematisk kropsvisitation og celleransagning

07 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ankeindstævntes adgang til at nedlægge påstand over for medindstævnte

01 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om bindende køb af landejendom

25 maj 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udstrækning af varetægtsfængsling efter udlændingeloven

25 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 253, stk. 4, i en børnebortførelsessag

25 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retsvirkningerne af en proforma-aftale om overdragelse af andelsbevis

25 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger ved afsigelse af udeblivelsesdom

10 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortvisning af sygemeldt skolelærer på Grønland efter adresseændring