08 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om opretholdelse af bestemmelse om udvisning

04 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Udvisning af EU-borger

01 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffastsættelse for ulovlig besiddelse af 25 år gammelt sprængstof

15 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Rumaflytning

15 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Afgørelser i fildelingssager

12 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om proportionalitet ved fortsat varetægtsfængsling in absentia

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Omkostningsgodtgørelse i skattesag

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Varemærkerettigheder

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om henvisning til landsretten

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Arbejdsskadesag vedrørende tidligere udsendt soldat

11 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Terrorsag om indkøb af droneudstyr til Islamisk Stat

05 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Meldepligt