Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 dec 2022

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling af en ved dom udvist udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2022 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 3. oktober 2022, 11. november 2022 og 18. november 2022 (landsrettens sagsnr. S-2854-22, S-3441-22 og S-3477-22).

Udlændingen, som var født i Libanon og indrejst i Danmark som 12-årig i 1989, var straffet flere gange tidligere, senest ved en landsretsdom i juli 2020, hvor udlændingen for bl.a. narkotikakriminalitet blev idømt fængsel i 1 år og 4 måneder og udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Udlændingen havde til Hjemrejsestyrelsen i februar 2021 oplyst, at han ingen libanesiske ID-dokumenter havde, og at han ikke ønskede at medvirke til sin udsendelse til Libanon. Samtidigt forelagde Hjemrejsestyrelsen sagen som en såkaldt § 31-sag for Udlændingestyrelsen med henblik på styrelsens stillingtagen til, om udlændingen i tilfælde af udsendelse til Libanon risikerede at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I november 2021 bekræftede Udlændingestyrelsen, at man havde modtaget udlændingens helbredsoplysninger.

Efter endt afsoning af straffedommen blev udlændingen den 20. december 2021 varetægtsfængslet i medfør af hjemrejselovens § 14, stk. 1, nr. 1, for at sikre udlændingens tilstedeværelse, indtil bestemmelsen om udvisning kunne fuldbyrdes. Varetægtsfængslingen blev herefter løbende forlænget på det hidtidige grundlag, ligesom udlændingens § 31-sag fortsat verserede i Udlændingestyrelsen, blandt andet på styrelsens indhentelse af oplysninger om udlændingens behandlingsmuligheder og adgang til medicinpræparater i Libanon.

Ved tre kendelser i september, oktober og november 2022 bestemte byretten, at udlændingen skulle forblive varetægtsfængslet. Henset til oplysningerne om de igangværende undersøgelser af, om udlændingen kunne sikres den nødvendige behandling i hjemlandet, fandt byretten således at der var den nødvendige fremdrift i sagsbehandlingen, og at udsendelse af udlændingen ikke var udsigtsløs. Byretten fandt videre, at fortsat varetægtsfængsling ikke var uproportional, og at mindre indgribende foranstaltninger end varetægtsfængsling ikke var tilstrækkelige.    

Landsretten var enig heri og stadfæstede kendelserne henholdsvis den 3. oktober 2022, 11. november 2022 og 18. november 2022.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/20507, 22/23058 og 22/23059.