Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

21 dec 2022

Procesbevillingsnævnet

Værneting i straffesag med flere forhold

Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. november 2022.

Det følger af retsplejelovens § 696, 1. pkt., at hovedforhandlingen foregår ved den ret, i hvilken kreds den strafbare handling er foretaget. Hvis der sker samtidig forfølgning mod en sigtet for flere forbrydelser, bør forfølgningen ske under én sag, hvis dette kan ske uden urimelig forhaling eller vanskelighed, jf. § 705, stk. 1.

I retsplejelovens § 700 er en bestemmelse om værneting, hvorefter forbrydelser, hvis påtale efter § 705 sker under én sag, forfølges under ét ved en ret, som er værneting for den forbrydelse, der nærmest har givet anledning til forfølgningen.

I sagen var der af anklagemyndigheden ved anklageskrift rejst tiltale ved en byret for flere forhold, der ifølge tiltalen skulle være begået i flere forskellige retskredse, og samme byret og landsretten har efter anmodning fra forsvaret taget stilling til, om sagen skal afvises og henvises til en anden byret som rette værneting, jf. § 700. Byretten og landsretten har ikke taget anmodningen til følge.