Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 feb 2022

Procesbevillingsnævnet

Beslaglæggelse af biler med henblik på tredjemandskonfiskation

Procesbevillingsnævnet har den 3. februar 2022 meddelt tre personer og et leasingselskab tilladelse til kære til Højesteret af fire kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. og 26. november 2021 (henholdsvis S-2093-21, S-1970-21, S-1974-21 og S-2211-2).

Politiet beslaglagde to biler med henblik på tredjemandskonfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., idet der var mistanke om, at bilerne var blevet brugt til grove overtrædelser af færdselsloven.

Ejeren af den ene bil gjorde indsigelse mod beslaglæggelsen, og for så vidt angik den anden bil gjorde både ejeren, der var et leasingselskab, leasingtageren og føreren indsigelse mod beslaglæggelsen. Om begge biler blev det gjort gældende, at førerne ikke havde fået tilladelse af henholdsvis ejeren og leasingtageren til at låne bilerne.

Byretterne og landsretten godkendte beslaglæggelserne af de to biler

Retten i Aalborg og Vestre Landsret godkendte og opretholdt beslaglæggelsen af den ene bil over for ejeren, idet der ikke var holdepunkter for at antage, at konfiskation af bilen vil være uforholdsmæssigt indgribende over for ejeren.

Retten i Holstebro og Vestre Landsret godkendte og opretholdt beslaglæggelsen af den anden bil over for både leasingselskabet, leasingtageren og føreren, og fandt, at der ikke var grundlag for anse bilen for brugsstjålet på kørselstidspunktet, og at der ikke var grundt til at antage, at en eventuel konfiskation af bilen måtte anses for at være uforholdsmæssigt indgribende over for hverken leasingselskabet, leasingtageren eller føreren.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/26950, 21/27740, 21/27785 og 21/27865. I den forbindelse henvises også til Procesbevillingsnævnets nyhed den 29. oktober 2021 vedrørende tilladelse til kære til Højesteret i tre lignende sager.